nieuws

‘Hinse niet bekend met Sociaal Plan’

Archief

In AM van 21 november hebben wij kunnen lezen dat bestuursvoorzitter Hinse van Nuts niet op de hoogte is van het Sociaal Plan dat door Nuts in augustus is afgesloten met de vakbonden

De heer Hinse stelt dat met vakbonden afgesproken zou zijn dat het afspiegelingsprincipe niet gehanteerd zou worden. Niets is minder waar. De tekst van het Sociaal Plan biedt ruimte om bij de plaatsing van boventalligen rekening te houden met werkervaring en persoonlijke kwaliteiten. In het plan is echter ook het volgende bepaald: ‘Inclusief de bovengenoemde criteria is het afspiegelingsprincipe conform de wet Melding collectief ontslag van toepassing’. Wij betreuren het dat de heer Hinse de feitelijke afspraken niet blijkt te kennen. We zullen de naleving van het Sociaal Plan op de voet blijven volgen. Mede namens de FNV Dienstenbond en De Unie, Yvon van Houdt, bestuurder Dienstenbond CNV

Reageer op dit artikel