nieuws

Hillemans weg bij Polis Direct

Archief

Algemeen directeur Tom Hillemans van Polis Direct, het volmachtbedrijf van de Bovag, is kort voor de jaarwisseling opgestapt. De reden hiervoor is verschil van inzicht tussen de directie en de raad van commissarissen  over het functioneren van deze raad. “Omdat de daaruit voortvloeiende discussie, ook na overleg met de aandeelhouder, geen eensluidend standpunt heeft opgeleverd, is in goed onderling overleg besloten dat Hillemans Polis Direct zal verlaten”, aldus een persbericht van het bedrijf.

Hillemans heeft gedurende bijna acht jaar (sinds 1 april 1997) leiding gegeven aan Polis Direct. Voordien werkte hij gedurende zes jaar bij Geové. Doordat zijn karakter en dat van bestuursvoorzitter Henk Kegel in toenemende mate botsten, werd eind 1996 een breuk onvermijdelijk.         

Reageer op dit artikel