nieuws

Het WIA-advies als tijdbom?

Archief

De omzetting van WAO-aanvullingsverzekeringen naar WIA-aanvullingsverzekeringen is momenteel onderwerp van (advies)gesprek. Dat lijkt relatief eenvoudig te gaan, maar schijn bedriegt, vinden Tonie Bosch en Janthony Wielink van Invema.

“Als samenwerkingsverband rond inkomensverzekeringen wordt Invema meer dan gemiddeld geconfronteerd met de WIA-advisering. Eén van de meest opvallende opmerkingen daarbij is dat het relatief eenvoudig gaat: de WIA-verzekeringen gaan als zoete broodjes over de toonbank, de premie valt mee en de procedure is eenvoudig. Juist in dit beeld schuilt een groot gevaar.
Prikkel
De WIA is bedoeld als prikkel tot werken. De meeste verzekeringsoplossingen (de ‘zuivere’ WGA-hiaatverzekeringen) zorgen er dan ook voor dat deze prikkel intact blijft. Er is alleen een uitkering als de werknemer bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid door niet-werken of niet voldoende werken in de WGA-krater valt.
Qua product lijkt het heel veel op de WAO-hiaatverzekering. Echter, het WIA-advies houdt veel meer in dan het omzetten van de WAO-hiaatverzekering naar een WGA-hiaatpolis. De vraag is of de diverse consequenties goed worden doorzien door de contractspartij/verzekerde en/of premiebetaler.
Alternatieven
Vaak wordt vergeten te vragen wat de werkgever met de WIA wil (klantprofiel). Heeft de werkgever belangstelling voor een verzekering die een deel van de (reïntegratie)prikkel van de WIA wegneemt? Is deze gevolgtrekking uitgelegd aan de werkgever? Of is deze stap overgeslagen en is de adviseur meteen met een verzekeringsoplossing op tafel gekomen, die onder tijdsdruk moet worden getekend?
Heeft de adviseur een goede vergelijking kunnen maken van het aanbod (dossiervorming)? Heel veel polisvoorwaarden zijn namelijk nog niet beschikbaar.
Is er voldoende gekeken naar alternatieven? Naast de genoemde WGA-hiaatpolis zijn er andere oplossingen. Bijvoorbeeld de verzekering van een WIA-aanvulling of een vast bedrag. En er is het alternatief om helemaal niets te doen.
Is het niet nuttig het hele traject van ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid aan elkaar te koppelen? Wordt dit besproken, zodat de werkgever deze logica ook ziet en optimaal kan profiteren van reïntegratievergoedingen en -inspanningen van de verzekeraar?
Uitkering
Het leveren van veel reïntegratie-inspanningen kost werkgevers tijd en geld en zorgt er juist voor dat er geen uitkering volgt. Die uitkering volgt alleen bij niet of minder succesvolle reïntegratie. Op zich geen probleem, maar is dit uitgelegd?
De hoogte van de uitkering is beperkt. Er wordt in sommige brochures gesuggereerd dat de inkomensdaling kan uitkomen op 60% en dat er daarom een WGA-hiaatverzekering moet worden gesloten. Maar deze polis vult het gesuggereerde ‘hiaat’ helemaal niet volledig op. Bij lange na niet zelfs! Heeft de adviseur dit de werkgever voorgerekend?
Als de eerste uitkeringen volgen, en dat duurt door de WIA-systematiek nog een tijdje, is iedereen dan nog even tevreden? Waarschijnlijk komt men er dan pas achter dat het logisch is dat de premie zo laag is.
Tijdsdruk
Het zijn punten waar in het algemeen niet veel aandacht aan wordt besteed. Op zich logisch, want de WIA is ingewikkeld en er zijn meer zaken te doen. Maar met de Wet Financiële Dienstverlening in het achterhoofd willen wij meer medewerking vragen van de verzekeringsmaatschappijen.
Er wordt een immense tijdsdruk neergelegd om zo snel mogelijk de aanbiedingen te tekenen; dit in verband met de dekking van het inlooprisico. Enige ruimte hierin verlenen zou de spanning van de boog halen. De adviseur kan dan aandacht besteden aan de hierboven genoemde vragen, zodat het WIA-dossier niet de tijdbom wordt die het in onze ogen op dit moment is.

Reageer op dit artikel