nieuws

‘Het staat niet vast dat transseksueel hoge medische kosten blijft

Archief

maken’

Een ziektekostenverzekeraar heeft van de Beroepscommissie een uit Thailand afkomstige transseksueel moeten accepteren. De verzekeraar kon namelijk niet hard maken, dat de transseksueel extra ziektekosten heeft te verwachten.
De transseksueel werd in 1994 in Thailand ‘omgevormd’ van man tot vrouw. Medio juni 1998 heeft zij verzocht om een standaardpakketpolis. De verzekeraar weigerde dit omdat zij in Thailand niet voor ziektekosten was verzekerd (een eerdere verzekering is een voorwaarde voor toelating tot een standaardpakketpolis) en omdat hij verwachtte dat de vrouw hoge ziektekosten zou maken (als toelatingseis geldt een kostenverwachting van maximaal / 15.000 voor de komende 3 jaar). Omdat een ziektekostenverzekering nodig is om een verblijfsvergunning te behouden, had de vrouw zich na de afwijzing tijdelijk tot februari 1999 elders verzekerd.
Bij de Beroepscommissie WTZ, het instituut voor klachten over standaard(pakket)polissen, betoogde de vrouw dat alle operaties zijn uitgevoerd (vagina, borsten, neus) en dat geen aanvullende ingrepen meer nodig zijn om de secundaire mannelijke geslachtskenmerken te corrigeren (zoals verwijdering van baardgroei). Ook hormoonpreparaten en psychiatrische hulp zouden niet (meer) nodig zijn.
De verzekeraar gaat er daarentegen vanuit, dat transseksuelen de rest van hun leven hormoonpreparaten moeten gebruiken. Volgens hem staat het vast, dat transseksuelen een sterk verhoogd medische consumptiepatroon hebben. “Het kan hierbij gaan om secundaire ingrepen, maar ook om psychologische of psychiatrische behandelingen, of om opnamen in verband met leverontstekingen als gevolg van het noodzakelijke oestrogeengebruik.”
‘Geen onderzoek’
Volgens de Beroepscommissie heeft de verzekeraar niet aannemelijk kunnen maken, dat de transseksueel de komende jaren hoge medische kosten had te verwachten. “De verzekeraar heeft indertijd nagelaten een onderzoek hiernaar in te stellen (…) onder deze omstandigheden bestond er voor de verzekeraar geen aanleiding om een standaarpakketdpolis te weigeren.”
De verzekeraar moet met terugwerkende kracht tot medio juni 1998, het moment van aanvraag, een standaardpakketpolis aanbieden. De Beroepscommissie wilde niet tegemoetkomen aan de eis van de transseksueel om de verzekering te laten ingaan nadat de tijdelijke verzekering was afgelopen.
Beroepscommissie WTZ, nr. 9902

Reageer op dit artikel