nieuws

Het RekenBureau introduceert aangekondigde letselcalculatiesoftware

Archief

Het in juni vorig jaar gestichte RekenBureau is deze maand met het destijds al aangekondigde softwareprogramma voor de berekening van letselschade op de markt gekomen.

Met deze software, onder de naam ‘het RekenProgramma’, kunnen berekeningen van verlies van arbeidsvermogen (bij letselschade) en verlies van levensonderhoud (bij overlijdensschade) worden gemaakt. “De berekeningen zijn door alle bij personenschade betrokken partijen eenvoudig te maken en geven snel en duidelijk inzicht in de schade”, aldus het RekenBureau, dat werd opgericht door de tegenpolen Andriessen & Geurst Expertises en Groot Expertisebureau. Eerstgenoemd bureau werkt met name voor aansprakelijkheidsverzekeraars, het tweede uitsluitend voor letselslachtoffers.
‘Neutraal en waardevrij’
Het bureau stelt verder dat het nieuwe product aansluit “bij de neutrale en waardevrije manier waarop wij ook zelf onze berekeningen maken”. Door middel van grafieken wordt het verloop van de schade zichtbaar. Zowel eenvoudige, globale berekeningen als geavanceerde berekeningen van de schade zijn met dit softwarepakket te realiseren. Ook de recente ontwikkelingen op fiscaal gebied en in het sociale verzekeringsstelsel (zoals de Zorgverzekeringswet en de Levensloopregeling) zijn geïntegreerd in het programma.

Reageer op dit artikel