nieuws

Het is prettig grazen in het Groene Land

Archief

De makers van de website van Groene Land Verzekeringen hebben duidelijk de klant als uitgangspunt genomen. NAW-gegevens hoeven maar één keer ingevuld te worden en ook het zoeksysteem voldoet aan alle verwachtingen. Volgens Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen wordt de consument op deze site snel verleid om met Groene land in zee te gaan.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
De Achmea-dochter Groene Land – die niet met tussenpersonen, maar met onder meer verzekeringswinkels en mobiele kantoren werkt – beweert op de site persoonlijk contact als een groot goed te beschouwen. Horen wij de weerkaatsing uit de holle-frasenput, of zou het werkelijkheid worden dit keer?
Op het hoogste niveau van de site wordt een duidelijke driedeling in mogelijke bezoekers gemaakt: Consumenten, Bedrijven of Zorgaanbieders. We krullen van oor tot oor. Daarnaast de gebruikelijke mogelijkheden. Ook een zoekfunctie. En een knipselkrant. Het is lente; we schuiven de stoelen aan!
Geen Lijdensweg
Bij ‘Consumenten’ wordt een indeling gemaakt in de gebruikelijke verzekeringen als ziektekosten, auto, reis, verzekeringen voor studenten, spaarvormen en overige, zoals aansprakelijkheid, uitvaart en inboedel/woonhuis. Voor alle verzekeringen geldt dat men een aanvraag kan versturen naar Groene Land. Slechts een beperkt aantal berekeningen kan online worden uitgevoerd. Zoals onder andere de ‘reisverzekering’ (wat een pech, auto’s ouder dan acht jaar kunnen niet worden meeverzekerd) en de ‘Studenten Plus Pakket Polis’ (zeventig piek per jaar, automatische afschrijving als je bereid bent je bankrekening nummer mee te geven). Er wordt steeds duidelijk, stap voor stap, uitgelegd waar je als mogelijke verzekeringnemer aan toe bent. Ronduit mooi is het feit dat je persoonlijke gegevens, zodra deze eenmaal zijn ingevuld, naar alle mogelijke polissen worden meegenomen, zodat de lijdensweg om ze telkens opnieuw in te moeten voeren je bespaard wordt.
Afgesloten sectie
De ‘Bedrijven’ krijgen een vijftal redenen gepresenteerd waarom het gras bij Groene Land groener is dan elders. Ook staat er een interview met een klant. Klanten kunnen ook dieper in de informatie duiken, mits zij beschikken over een toegangscode. Hier konden wij jammer genoeg niet bij. Voor zover wij konden zien, wordt ook nergens beschreven op welke informatie deze afgesloten sectie recht geeft. Het lijkt ons toch dat het één van de bovengenoemde vijf redenen moet zijn.
De ‘Zorgverzekeraars’ ten slotte kunnen toegang krijgen tot informatie die relevant is in hun samenwerking met Groene Land. “Om uw werk goed te doen, heeft u naast uw medische kennis, ook informatie nodig over procedures, declaraties, vergoedingen en nieuwe regelgeving in uw vakgebied. Wij voorzien u via onze website van actuele informatie. Op deze website vindt u ook de namen van contactpersonen die deel uitmaken van verschillende werkgroepen”. Van deze contactpersonen helaas geen e-mailadressen.
Selectie
De zoekfunctie op de site is ook al goed; full text search. Als je een woord ingeeft, word je onmiddellijk naar de plek geleid waar meer over dit begrip staat vermeld. Zelfs het woordje de levert (uiteraard veel) referenties op, het werkt dus. Vreemd genoeg worden niet alle pagina’s meegenomen. Zo levert de plaatsnaam ‘Zwolle’ geen enkele treffer op, terwijl er toch wel degelijk een Groene Land Winkel staat. En wel aan de Zwartewaterallee (hoe krijg je het voor elkaar?).
Bij ‘Zorgverzekeraars’ staat ook de rubriek ‘Voor U geselecteerd’. Hier kunnen een drietal wisselende berichten opgevraagd worden. Het is afhankelijk van de plaats waar je je op de site bevindt welke berichten je krijgt aangeboden. Het bericht wordt in een klein scherm gepresenteerd.
Conclusie
De Internet-site van Groene Land is bijzonder goed. Er wordt meegedacht, er wordt aan de klant gedacht. Wil je vier kinderen meeverzekeren op je reisverzekering? Dat kan, het formulier geeft de vier velden met de meest waarschijnlijke achternaam al aan. Veld vergeten of foutief ingevuld? Je krijgt de goede, Nederlandstalige (het klinkt logisch) foutmelding met de suggestie om de omissie te verbeteren (U bent ouder dan dertig, dus komt niet in aanmerking voor een studentenverzekering).
Ook de hoogste indeling in ‘Bedrijven’, ‘Consumenten’ en ‘Zorgverzekeraars’ geeft meteen een duidelijke keuze. De gevolgtrekking kan niet anders zijn dan dat de onderliggende systemen deugen. Als we de pagina’s op het Internet iets meer aan de binnenkant bekijken zien we dat ze afkomstig zijn van een Lotus Domino Server, draaiend op een Solaris Sparc systeem. Het deugt allemaal wel.
Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group in ‘s-Hertogenbosch.
www.groeneland.nl
Beoordeling Groene Land
Vormgeving
Als een paperclip of een wasknijper: simpel en doeltreffend. Aan de navigatie moet je misschien even wennen, maar dan is het ook inzichtelijk. Boven in het scherm wordt voortdurend vermeld in welk hoofdgebied (Consumenten, Bedrijven of Zorgverzekeraars) je zit. De regel eronder toont de principale keuzes daarbinnen. De groene balk aan de linkerzijde wordt gebruikt om daarbinnen weer de mogelijkheden aan te geven.
Mediumgebruik
Wat ze goed doen: denken vanuit de behoefte van een (mogelijke) klant. Paul de Leeuw heeft het spelletje Kruip in de huid van op zaterdagavond weer van stal gehaald. Groene Land doet het ook op Internet.
Het zou een goed idee zijn als er meer online berekeningen worden aangeboden. Of is dat toch nog te ingewikkeld?
Prikkel
Consumenten krijgen snel inzicht in de mogelijkheden. Worden misschien wel verleid. Voor klanten is er meer te halen, we konden niet zien wat precies.
Betrokkenheid
We hebben gebeld naar het gratis 0800-nummer, en gevraagd of het Mobiele Kantoor nog eens bij ons in de buurt zou komen. Hetgeen niet het geval bleek, het zal wel een trolley-bus zijn die met een lange draad aan Zwolle of Meppel vast zit. Wel probeerde de telefoniste op een vriendelijke manier ons over te halen om meer informatie af te staan.

Reageer op dit artikel