nieuws

Het gaat niet goed in de expertisebranche

Archief

De ruim driehonderd bureaus moeten vechten om een almaar kleiner wordend aantal schades te kunnen regelen

Bovendien krijgen ze steeds vaker te maken met concurrerende expertisediensten van maatschappijen. Volgens Ad Westerman, directeur van Troostwijk en voorzitter van het Nivre, is er sprake van een welkome herordening, waarbij zeker bureaus zullen sneuvelen. ,,Ik denk dat het goed is. Zo wordt iedereen weer wakker”. ‘Het moet nog windkracht acht worden’ De expertisebranche zit midden in een herordening, maar ik denk dat het goed is, als zoiets van tijd tot tijd gebeurt. Daarmee wordt iedereen weer wakker. Ik vind het wel opmerkelijk dat sommige bureaus nu al zenuwachtig beginnen te worden en hun zwemvest bij wijze van spreken al aan hebben. Terwijl het volgens mij pas windkracht vijf is, en het windkracht acht zal worden. We moeten nog heel eind. Een grote groep expertise-organisaties dient goed op te passen. Een aantal van hen zal zeker omvallen, stoppen ofwel samengaan. Het is toch flauwekul dat verzekeraars een keuze moeten kunnen maken uit driehonderd bureaus. Van mij persoonlijk zou dat aantal teruggebracht mogen worden tot zo’n twintig. **********Nivre kwaliteit, met titel kiezen********** Volgens Westerhof realiseren experts zich te weinig dat ze dienstverleners zijn. ,,De gedupeerde verzekerde heeft vaak geen flauwe notie waar de expert nou precies voor langskomt. Er zijn experts die daar geen helderheid in brengen. Dat wekt irritaties op”. Chef van het zaaltje Zelf zegt Westerhof zich te ergeren aan de apathie van de marktleiders in de expertisebranche. ,,Die gedragen zich niet zoals een marktleider betaamt. De mensen die daar de ‘chef van het zaaltje’ zijn geworden, zijn vervolgens stil gaan zitten. Er wordt daar bijvoorbeeld niet gewerkt aan ontwikkeling van nieuwe produkten of aan aanpassing van de markt. Terwijl je volgens mij als marktleider de morele plicht hebt om niet alleen voor je eigen winkel te zorgen, maar ook om wat voor de gezamenlijke markt te doen. Het heeft geen zin om maar achter de markt aan te hobbelen, te hopen dat er niks gebeurt en dat alles bij hetzelfde blijft. Zo’n houding veroorzaakt alleen maar chaos en verwarring.” ,,Het is jammer om te moeten constateren dat er al lange tijd onduidelijkheid bestaat over de rol van de expert. De branche mist visie en beleid. Wat moet die expert nou eigenlijk doen? De organisaties zouden minder bang moeten zijn om de rol van experts in te vullen.” De grote verscheidenheid in soorten opdrachten draagt volgens de Nivre-voorzitter ook niet bij tot duidelijkheid omtrent de rol van de expert. ,,Maatschappijen maken het voor de expert knap verwarrend. Er zijn opdrachtgevers die een expert uitsluitend inzetten om de schade te noteren, op te sturen naar de maatschappij, waarna de maatschappij bepaalt óf en zo ja hoeveel er betaald wordt. Daarnaast zijn er maatschappijen die tegen een expert zeggen: ‘Regel het helemaal. Spreek maar af op welk bankrekeningnummer het gestort moet worden en stuur ons een rapport’. Ik denk dat het ergens tussen deze twee extremen in zou moeten liggen”. ,,Er zijn verzekeraars die de expert verbieden om bij de schaderegeling naar de betreffende polis te kijken, terwijl dat toch het contract is waarop je de schade regelt. Daarmee ontstaan achterlijke situaties waarbij de schaderegelaar geen enkel antwoord kan geven op vragen over de verdere gang van zaken. Als gedupeerde zeg je dan toch: Waarom sturen ze niet iemand die het wél weet? Een polis is natuurlijk gewoon een contract en dat moet bij schade simpelweg afgewikkeld worden. Experts zouden dat niet spannender moeten maken dan het is. Het aanbod van schades per expertisebureau neemt af. Deze terugloop wordt onder andere veroorzaakt doordat er steeds meer experts bijkomen, en dat komt weer doordat verzekeringsmaatschappijen de laatste jaren eigen expertisediensten in het leven zijn gaan roepen. Maatschappijen doen dit volgens mij omdat ze hun eigen beleid scherper willen uitdragen. De experts worden niet alleen op het gebied van vakkennis getraind maar krijgen ook een bepaalde bedrijfsfilosofie mee. Bovendien willen de betreffende verzekeraars op deze manier aan schadebeheersing doen door een meer standaard toetsing van de polissen in te voeren. Zodoende wordt er bijvoorbeeld bij een bepaald soort schade altijd een standaard controle en een vastgelegde uitkering gedaan.” ,,Zoiets kun je als verzekeraar natuurlijk ook met een expertisebureau afspreken, maar dat bureau werkt met verschillende opdrachtgevers. Ook de invoer van eigen risico’s in vele polissen is volgens Westerhof een belangrijke oorzaak van de scherp daling van het aantal schades. Hij kan zich goed voorstellen dat verzekeraars zulke maatregelen nemen. ,,Kijk maar naar het fenomeen diefstal uit auto’s. Door de maximalisering van de schade-uitkering, is er geen hond meer die in de grote stad ook maar iets van waarde in z’n auto achterlaat”. ,,Daarnaast gaan preventiemaatregelen steeds beter werken en worden de technische mogelijkheden op dat gebied beter benut. Op het gebied van kleine schades, en dat zijn natuurlijk de meeste, zie je dat tussenpersonen zich er mee gaan bemoeien. Zij behandelen dergelijke schades zelf, worden rendementsverantwoordelijk gemaakt voor hun portefeuille om de schades terug te laten lopen. Het zijn vrijwel allemaal maatregelen die volgens de Nivre-voorzitter met name de onderkant van de markt afsnoepen. Dat is ook niet zo erg. Ik denk dat een goed opgeleide expert niet z’n hele leven bezig moet zijn met het kijken of een videorecorder ook werkelijk in de kast gestaan heeft en of de aankoopbonnen en de garantiebewijzen er wel zijn, want dat kan tenslotte iedereen. Bovendien werken experts steeds efficienter. Onder druk van een toenemende prijsconcurrentie zijn ze sneller klaar met hun werk. Dat gebeurt allemaal in een verkrappende markt, waardoor het een zelfversterkend effect heeft. De BTW-kwestie heeft volgens Westerhof lang niet zo’n desastreuse invloed op de expertisebranche als men wil doen geloven. ,,Volgens mij is het voor velen een welkome kapstok om de huidige malaise aan op te hangen. Maar voordat de verhoging van het BTW-tarief in beeld kwam ging het al slecht in de expertisebranche. Aan het begin van de jaren negentig, voor de grote stormen, was de situatie in feite dezelfde als nu. Met de schade van de stormen kreeg de branche weer wat lucht. Wat dat betreft kwam de storm als geroepen. Maar je moet je natuurlijk wel goed realiseren dat zulke schades incidenten zijn”. ***** KADER ***** Ad(riaan) Westerhof (42) kwam reeds op jonge leeftijd in aanraking met het expertisevak: zijn vader was eveneens expert. Na afronding van de middelbare school en enkele jaren rechtenstudie, startte hij aan het begin van de jaren zeventig bij Troostwijk met een opleiding tot taxateur, om vervolgens de overstap te maken naar het expertisevak. Inmiddels is Westerhof algemeen directeur bij Troostwijk. Hij is bovendien voorzitter en een van de grondleggers van de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre). Ook is Westerhof BCE bestuurslid calamiteiten, waardoor hij nauw betrokken was bij de organisatie en uitvoering van de schade-registratie van onder andere de vliegtuigramp in de Bijlmer, de aardbeving en de recente watersnood in Limburg.

Reageer op dit artikel