nieuws

Het einde van De Wereld in zicht

Archief

Het einde van De Wereld in zicht

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
Deze maand 25 jaar geleden tekende zich de ondergang van een levensverzekeraar aan, een ongekende gebeurtenis in ons land. Het ging om de kleine Rotterdamse maatschappij De Wereld, die in 1978 was verworven door enkele avontuurlijke ondernemers. Hun bedrijf Drimmo Holding werd in oktober 1982 failliet verklaard.
Er werden volgens directeur Bleys van De Wereld overnemingsonderhandelingen gevoerd, zo meldde AM 20 van 1982. “Het zit er dik in dat de overneming binnen enkele dagen een feit is”, voorzag Bleys. Maar ‘dagen’ werden ‘weken’ en in de tweede helft van november werd door de Rotterdamse rechtbank uitgesproken dat De Wereld “in een toestand verkeert die bijzondere voorziening behoeft in het belang van de gezamenlijke schuldeisers”. Op grond van de wettelijke noodregeling werd het bestuur over de maatschappij overgenomen door toezichthouder Verzekeringskamer.
Er stond geen enkele verzekeraar te trappelen om de portefeuille over te nemen. Een fout beleid moet tot zijn recht komen, luidde de veroordeling door ‘de markt’. Uiteindelijk zag de Verzekeringskamer zich genoodzaakt het faillissement aan te vragen.
Uitdelingen
Aan de 4.300 polishouders kon in 1985 een uitdeling ter grootte van 17,5% van de vorderingen worden gedaan. In 1994 kon de curator een tweede tussentijdse uitdeling doen, welke 12% bedroeg. In 2001 werd een afsluitende uitdeling aangekondigd. Door of namens minder dan 2.000 van de 4.300 oorspronkelijke polishouders werd bij de curator een verzoek ingediend om mee te doen aan de uitdeling. Er was alles aan gedaan om de polishouders of hun erfgenamen op te sporen. Circulaires, oproepen in kranten, onderzoek bij de burgerlijke stand van bijna driehonderd gemeentes en zelfs het opzetten van de website www.faillissementdewereld.nl hebben daar deel van uitgemaakt.
Satellietverzekering
In tal van schadeverzekeringsbranches was er in die tijd een overschot aan tekencapaciteit, maar dat gold niet voor het nieuwe terrein van de satellietverzekering. In juni 1982 had assurantiebedrijf AscoNed Schlencker een bijeenkomst belegd om de satellietverzekering onder de aandacht van de Nederlandse markt te brengen. “Deze voorlichting leverde de bereidheid op van zeven Nederlandse maatschappijen om mee te tekenen”, berichtte AM in een reportage over het verzekeren in de ruimte.
Victoria-Vesta
In het najaar van 1982 was Victoria-Vesta, onderdeel van Nationale-Nederlanden en later opgegaan in RVS, de bekendste verzekeraar in ons land. Dat kwam naar voren uit een onderzoek van het reclamevakblad Adformatie in samenwerking met het Centrum voor Marketing Analyses.
Op de vraag ‘Welke reclames van verzekeringsmaatschappijen kent u?’ antwoordde 18% met ‘Victoria-Vesta’. Daarna volgden Nationale-Nederlanden (11%), RVS (9%), Delta Lloyd 7%, Equity & Law (5%) en Ennia ( 4%). Verder kwamen de ondervraagden niet. Zo’n 44% kon geen enkele verzekeringsreclame noemen, dus ook niet van de zelfbedieningsverzekeraars, zoal direct writers destijd in dit blad werden aangeduid.

Reageer op dit artikel