nieuws

Het Dynamisch Investerings Plan (DIN)

Archief

Zwolsche Algemeene heeft een compleet nieuw assortiment levensverzekeringen ontwikkeld. “Het nieuwe belastingstelsel dwingt ons afscheid te nemen van het succesvolle DIN-plan”, aldus algemeen directeur Ben Degen, tegenover zo’n driehonderd tussenpersonen in het Hilversumse Mediapark.

Het Dynamisch Investerings Plan (DIN) verdwijnt per 1 december uit de schappen van Zwolsche Algemeene (ZA). Het nieuwe assortiment, ontwikkeld onder de werktitel Design, is per direct in Nieuwegein verkrijgbaar. Het betreft universal-lifeverzekeringen voor lijfrenten, pensioen en stamrecht. Verder zijn de hypotheken en de overlijdensrisicopolissen vernieuwd; een direct ingaande beleggingslijfrente (Dynamisch Lijfrente Plan) kende ZA al. Qua naamgeving borduurt ZA wel voort op het succes van DIN, getuige productnamen als Dynamisch Lijfrente Toekomst Plan en Dynamisch Hypotheek Plan.
Nieuw is verder het gezicht van Zwolsche Algemeene, nadat aan het bedrijfslogo een slogan is toegevoegd, luidende “Alles voor elkaar”. ZA heeft met die pay-off meerdere zaken op het oog: de producten zijn afgestemd op het nieuwe belastingstelsel, de administratie werkt goed en er wordt zaken gedaan met assurantietussenpersonen (ook wel ‘ZAmenspel’ genoemd).
Belastingproof
Volgens ZA-directeur Degen biedt het nieuwe belastingstelsel uitgebreide mogelijkheden voor het intermediair. “Samen met u spelen wij in op de veranderende marktvraag”, zo hield hij zijn intermediaire gehoor in Hilversum voor. ZA heeft zijn producten daarom ‘over de boxen’ samengesteld, zoals bijvoorbeeld het Dynamisch Lijfrente Toekomst Plan.
De basisvariant gaat uit van een beleggingsverzekering inclusief risicodekking in box 1. De risicopremie wordt maandelijks onttrokken aan de poliswaarde; de gehele premie is – binnen fiscale voorwaarden – aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De uitkering uit de risicoverzekering moet wel besteed worden aan een nabestaandenlijfrente. De vrije variant gaat uit van een uitkering bij leven, waarbij de premies straks binnen box 1 aftrekbaar zijn van het inkomen. In box 3 wordt een aanvullende risicoverzekering gesloten, die tot een belastingvrije en vrij besteedbare uitkering leidt. Deze constructie met een basis- en vrije variant geldt ook voor de hypotheek- en pensioenproducten. In de vrije variant (deels box 1, deels box 3) hanteert ZA voorts nog de zogenoemde ‘meerwaardedekking’. Dat wil zeggen bij overlijden wordt de poliswaarde van de beleggingsverzekering uitgekeerd, als die hoger is dan het zelfstandig verzekerde risicokapitaal. ZA beoogt hiermee vermogensverlies bij overlijden te voorkomen.
Nieuwe elementen
In de nieuwe productlijn heeft ZA de nodige aanpassingen ten opzichte van het DIN-plan ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen: dekking op twee levens, uitbreiding van het fondsassortiment, verlaagde beheerskosten, verlaagde risicopremies en een flexibeler provisieregeling.
De fondsuitbreiding betreft het Holland Internationaal Aandelen Fonds, het Holland Offensief Mix Fonds (65% aandelen, 35% obligaties), het Holland Defensief Mix Fonds (35% aandelen, 65% obligaties), het Holland Continu Klik Fonds (vastrentende waarden en opties, 90% garantie per maand) en het Holland Garantie Fonds (euro-obligaties). De Holland Beleggingsgroep (HBG), onderdeel van Zwolsche Algemeene, zal deze fondsen exclusief beheren voor verzekerden van ZA. De beheerskosten zijn met 0,25% per jaar bijzonder laag; bij het Continu Klik Fonds is dit percentage overigens 1,02. Voor de risicoverzekeringen is ZA overgestapt op de meest recente sterftetafels. Vooral voor niet-rokers leidt dat tot een noemenswaardige premieverlaging. Een verbetering voor de tussenpersoon is de provisieregeling, die per polis variaties tussen volledige afsluitprovisie (maximaal 5%) of doorlopende provisie (maximaal 12%) toelaat, evenals nettotarieven waar de tussenpersoon richting klant zijn eigen beloning op mag loslaten. Bij de lijfrente-, pensioen- en hypotheekpolis is standaard in de offertesoftware opgenomen 4% afsluit- en 2% doorlopende provisie.
Hypotheken
Bij de vernieuwde beleggingshypotheek (ZA Select Effect Hypotheek) is de afsluitprovisie afhankelijk gemaakt van de aan de klant door te berekenen rente-opslag. Stelt de tussenpersoon die op nul, dan bedraagt de provisie 0,75%. Is die opslag echter 0,3%, dan bedraagt de provisie 2,5%; de twee tussenstapjes zijn 1,35% en 2,0% provisie. De afsluitprovisie voor een Dynamisch Hypotheek Plan is standaard 0,75%.
Voor zijn hypotheken heeft ZA overigens een nieuwe arrangementspartner gevonden in Direktbank. De bestaande partners zijn MNF Bank, PVF en Nieuwegein Hypotheken. Bij de hypotheekproducten biedt ZA nog nevendekkingen voor de risico’s arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De te verzekeren bedragen binnen dit Verzekerd Woonlasten Plan zijn minimaal f 500 en maximaal f 4.000 per maand, en maximaal f 200.000 per polis. Premies zijn via koopsom of periodiek te voldoen. De verzekering komt tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid (meer dan 45%) na het eerste ziektejaar of bij onvrijwillige werkloosheid voor minimaal 18 uur per week.
Het logo van Zwolsche Algemeene is verrijkt met een slogan.

Reageer op dit artikel