nieuws

Hervorming zorgstelsel werpt schaduw voorop op resultaten Duitse verzekeraars

Archief

De Duitse particuliere ziektekostenverzekeraars ondervinden nu al de gevolgen van het op stapel staande nieuwe zorgstelstel

Steeg het aantal volledig verzekerden tegen ziektekosten in 2002 nog met 213.600, in 2003 liep dit aantal terug tot 186.600, terwijl in de eerste helft van dit jaar het verzekerdenbestand met nog eens 8% minder groeide dan een jaar daarvoor. Medio 2004 waren bijna 8,2 miljoen Duitsers volledig particulier verzekerd. De organsiatie van zorgverzekeraars PKV schrijft deze ontwikkeling vooral toe aan de forse verhoging van de ziekenfondsgrens.

Reageer op dit artikel