nieuws

Hervorming Brits pensioenbeleid op komst

Archief

Groot-Brittannië lijkt zijn pensioenbeleid te hervormen, zal blijken uit een rapport dat later deze maand verschijnt

Groot-Brittannië heeft een van de minst gunstige staatspensioenregelingen, maar voor particuliere pensioenvoorzieningen zijn er de meeste mogelijkheden. Deze zijn aanvankelijk opgezet door werkgevers, maar sinds de jaren tachtig ook bestaande uit individuele pensioenvoorzieningen. Ruim twee jaar geleden heeft de regering een pensioencommissie ingesteld die het probleem moet onderzoeken en moet beslissen of het grotendeels vrijwillige systeem van aanvullende verzekeringen houdbaar is, of dat het moet worden vervangen door een verplicht stelsel. De verwachte conclusie van het rapport is dat het systeem van Groot-Brittannië te ontoereikend is en dat een royaler, minder inkomensafhankelijk staatspensioen nodig is voor een betere basis voor particulier sparen. Verwacht wordt dat hiertegenover een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd staat van 65 naar 67 jaar.

Reageer op dit artikel