nieuws

Herverzekeringsmarkt verwacht dat premies blijven dalen

Archief

Volgens een internationaal onderzoek van Aon onder vijftig (her)verzekeraars gaan de herverzekeringspremies voor komend jaar omlaag. Van de ondervraagden verwacht 97% een verlaging van de tarieven.

Directe verzekeraars vinden de prijs het belangrijkste in de onderhandelingen, terwijl herverzekeraars aan die wens tegemoet willen komen. Vorig jaar noemden de directe verzekeraars financiële zekerheid nog het belangrijkste onderwerp in de onderhandelingen over nieuwe herverzekeringscontracten. Zij vinden dat herverzekeraars gedisciplineerder zijn geworden en “genoeg rekenen om adequate opbrengsten te genereren”.
Aan herverzekeraarskant wordt verschillend gedacht over de prijs die gerekend moet worden voor aansprakelijkheidsdekking. Wel zeggen de meeste herverzekeraars bereid te zijn lagere premies te accepteren, tot een niveau dat nog technisch aanvaardbaar is. Zij denken dat er de komende jaren sprake zal zijn van een ‘zachte’ markt, maar dat die fase van lage premietarieven relatief kort zal duren.

Reageer op dit artikel