nieuws

Hervatting cao-overleg bij ING

Archief

Op woensdag 2 februari gaan de vakorganisaties weer met ING Groep aan tafel over de cao

In de loop van volgende week worden de voorstellen van ING verwacht, aldus vakorganisatie De Unie, die voorlopig vasthoudt aan de door haar in mei jl. ingediende voorstellen (de cao zou moeten gaan lopen vanaf 1 mei 2004). Overigens is afgelopen woensdag het reguliere overleg met ING Groep formeel hervat. In deze bijeenkomst is overeenstemming bereikt over een nieuwe Sociaal Plan. “Materieel gezien is het vorige Sociaal Plan opnieuw afgesloten, behoudens een aantal technische aanpassingen”, stelt De Unie. De looptijd van dit Sociaal Plan is van 1 januari 2005 tot 1 januari 2006.

Reageer op dit artikel