nieuws

Herstel Fortis ASR door aantrekkende aandelenmarkt

Archief

Fortis ASR heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een netto operationeel resultaat geboekt van e 303 mln, een forse verbetering ten opzichte van dezelfde periode in 2002 toen een verlies van e 47 mln moest worden geïncasseerd. “Dit herstel kan grotendeels worden toegeschreven aan de aantrekkende aandelenmarkt”, aldus het concern.

Exclusief de bijdrage uit waardeverschillen op de aandelenportefeuille nam het netto operationeel resultaat van Fortis ASR in het eerste halfjaar toe naar e 170 mln, een stijging van 30%. Het technisch resultaat kwam lager uit, onder meer door lagere beleggingsinkomsten, aldus Fortis. De kosten namen met 6% af tot e 267 mln, mede door overheveling van de hypotheekportefeuille naar het bankbedrijf. Van de 750 banen die moeten vervallen tot 2006 is inmiddels bijna de helft (ruim 300) vertrokken.
Premieomzet
Het brutopremie-inkomen van Fortis ASR daalde de laatste zes maanden licht tot e 2.848 (2.858) mln. “De daling was voornamelijk toe te schrijven aan het nieuwe beleid dat de verkoop van meer winstgevende producten benadrukt”, verklaart Fortis.
Het levenbedrijf zag de premieomzet met 5% teruggaan naar e 1.567 (1.649) mln, vooral door een verminderde verkoop van individuele koopsompolissen. De koopsommen zakten met 20% in tot e 574 (718) mln. Daarentegen stegen de periodieke premies met 7% naar e 993 (928) mln dankzij de grotere verkoop van hypotheekgerelateerde levenpolissen en pensioenverzekeringen. “Ook het sluiten van een aantal omvangrijke collectieve pensioenovereenkomsten droeg bij aan de stijging van het premie-inkomen”, aldus Fortis.
In het schadebedrijf groeide de brutopremie met 6% naar e 1.281 (1.209) mln. De toename was het gevolg van een sterke groei van de branche Ziekte en Ongevallen – met 8% naar e 698 (646) mln – als gevolg van de veranderde wetgeving. In Brand steeg de premieomzet met 5% naar e 174 (166) mln en in Motorrijtuigen met 2% tot e 266 (261) mln.
Wereldwijd
Het netto operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf steeg wereldwijd in het eerste halfjaar naar e 766 (-34) mln, mede “dankzij de aanhoudend goede resultaten in Leven en uitstekende resultaten in niet-Leven”, stelt Fortis. Exclusief de meerwaarde op aandelenbeleggingen daalde het netto operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf naar e 499 (516) mln. De waardeverschillen op de aandelenportefeuille droegen voor e 230 (-724) mln bij aan het netto operationeel resultaat.
De brutopremie van Fortis daalde wereldwijd tot e 7.103 (7.218) mln, waarvan in Leven e 4.450 (4.727) mln en in Schade e 2.653 (2.491) mln. Het technisch resultaat steeg naar e 562 (517) mln. Het levenbedrijf pluste met 1% tot e 344 (339) mln en het schadebedrijf met e 22% naar e 218 (178) mln.
Fortis wil op termijn meer winstgevende groei realiseren van zijn kernactiviteiten in de Benelux-landen en die activiteiten waar mogelijk uitbreiden door autonome groei, maar ook overnames die waarde toevoegen en het aangaan van samenwerkingsverbanden, aldus topman Anton van Rossum. Het meerderheidsbelang dat het concern onlangs verwierf in de joint-venture Millenniumbcp Fortis-groep, een samenwerking van Fortis met de Portugese verzekeraar BCP, is daarvan volgens hem een voorbeeld.

Reageer op dit artikel