nieuws

Herpositionering Levob motor achter stilgevallen premiegroei

Archief

Na drie jaar achtervolgd te zijn geweest door een miljoenenverlies in participaties van recreatieprojecten via dochterbedrijf OV Bank richt Levob dit jaar zijn blik weer voluit naar buiten. Het puinruimen is achter de rug. Een herpositionering van de organisatie moet de stilgevallen groei weer op gang brengen. Voor dit jaar zegt Levob te rekenen op een autonome omzetgroei van 8%.

“De grote voorjaarsschoonmaak is achter de rug, de tent is flink doorgewaaid. Er is flink gesnoeid en er zitten extra volle knoppen aan de boom; een bloeiperiode is in aantocht.” Zo verwoordde bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid vol overtuiging de dadendrang van Levob bij de presentatie van de jaarcijfers 1998.
Om tot betere resultaten te kunnen komen, heeft Levob vorig jaar het boek over het drama bij Levob Participaties definitief kunnen sluiten. De getroffen voorzieningen zijn voor 1997 en 1998 getotaliseerd op f 90 mln. “We weten zeker dat dit voldoende is”, benadrukte Lugtigheid. De run-offportefeuille is in beheer van de Nationale Investeringsbank (NIB), die opdracht heeft gekregen tot “een absolute afbouw van de zakelijke kredietverlening te komen”. Na afronding van de saneringsmaatregelen mag de NIB op zoek gaan naar een koper voor de kredietportefeuille. De revenuen van deze verkoop komen uiteraard ten goede aan Levob.
Transformatie
Gelijktijdig is Levob getransformeerd naar een klant- en marktgerichte organisatie die zich toelegt op het aanbieden van producten en diensten op het gebied van inkomenszekerheid en vermogensgroei. Daartoe bedient de maatschappij zich van twee marktconcepten: employee-benefits voor bedrijven en financiële diensten voor particulieren.
De commerciële activiteiten van het verzekerings- en bankbedrijf zijn samengevoegd in de business-unit Verkoop & Service. “Alle relatiebestanden zijn geïntegreerd, een unicum in onze branche”, zo bezong Lugtigheid deze prestatie. De nieuwe basisadministratie noemde hij een stap voorwaarts in de ontwikkeling van een volledig bancassurance-productassortiment. “Zo willen we komen met een universal-lifeproductlijn met vier nieuwe beleggingsfondsen”, aldus Lugtigheid.
De informatietechnologie (IT), marketing en conceptontwikkeling heeft Levob gebundeld in het onderdeel Business Development. Verder is het bedrijfsonderdeel Vermogensbeheer & Treasury opgericht voor het beheer en uitbouw van de beleggingen.
De kosten voor de herpositionering van de organisatie, waaronder investeringen in IT en kwaliteitsverbetering van de medewerkers, bedragen f 40 mln, aldus de bestuursvoorzitter. De totale bedrijfskosten van Levob zijn vorig jaar met 12% gestegen naar ruim f 88 mln.
Levenbedrijf
Ondanks deze ontwikkelingen schreef Lugtigheid de stilgevallen groei van het brutopremie-inkomen vooral toe aan “het bewust afremmen van de koopsomproductie voor direct ingaande lijfrenteverzekeringen”. Dit marktsegment is weinig winstgevend, aldus de bestuursvoorzitter.
Een andere oorzaak was volgens hem de premiedaling van 25% (tot f 32,1 mln) bij Twenteleven ( voormalige Vie d’Or-portefeuille) als gevolg van de uitdeling van f 10 mln als koopstorting uit de voorziening Onbekende Aanspraken. Dit jaar wordt deze reserve van f 6,8 (7,1) mln – na aftrek van lopende claims – volledig afgebouwd door een slotuitdeling aan polishouders. De beleggingsopbrengst voor rekening en risico van polishouders van Twenteleven en Levob steeg met 7% tot f 98 mln, respectievelijk met 23% naar f 78,8 mln. De brutowinst van Twenteleven bedroeg f 3,7 (4,4) mln en van Levob f 25,6 (22,0) mln.
Schadebedrijf
In schadeverzekeringen steeg de brutopremie minimaal tot f 176,5 (175,9) mln, waarvan in zorg f 64,8 (68,7) mln. Het resultaat van de aov- en ziekteverzuimportefeuille, vorig jaar ondergebracht in de nieuwe dochteronderneming Levob Inkomensverzekering, stelde teleur. “De stijgende schadelast in aov en ziekteverzuim hebben tot forse maatregelen geleid. In de ziekteverzuimtekening zijn voor de stoploss-contracten premieverhogingen tot 35% doorgevoerd en is het eigen behoud van werkgevers verhoogd”, lichtte Lugtigheid toe. De maatregelen zullen naar verwachting in het jaar 2000 effect sorteren.
In de branche Motorrijtuigen verloor de maatschappij enkele (verliesgevende) collectieve contracten. Ook de hagelschade in juni vorig jaar speelde Levob parten. “Juist in die regio waren relatief veel motorrijtuigen bij ons verzekerd”, schrijft de maatschappij.
De activiteiten van het schade- en zorgbedrijf wil Levob onderbrengen in een joint-venture met andere verzekeraars. Het huidige draagvlak van beide bedrijfsonderdelen wordt te smal geacht om zelfstandig te kunnen blijven groeien en díé investeringen te doen die nodig zijn voor de continuïteit. Lugtigheid: “Over samenwerking met een zorgverzekeraar zijn we fors in gesprek. Voor de zomermaanden zal dat tot een resultaat kunnen leiden. Samenwerking met een schadebedrijf ligt moeilijker. Uit verkennende gesprekken is gebleken dat geïnteresseerde maatschappijen beducht zijn om ons nu al te laten meeliften op hun back-officesystemen vanwege het millenniumrisico. Pas na januari 2000 verwachten we meer kans te maken.”
Voor het vangnet millenniumschade bedrijven heeft Levob zich garant gesteld tot maximaal f 1,5 mln. Voor 1999 is een bedrag van f 0,5 mln gereserveerd.
Bankbedrijf
De bankactiviteiten van Levob via dochter OV Bank zijn met 25% afgebouwd als gevolg van de beëindiging van de zakelijke kredietverlening. De commerciële activiteiten (distributie en producten) voor particuliere relaties van bank en verzekeringsbedrijf zijn samengevoegd. Bankproducten worden steeds meer onder het label Levob Bank aangeboden; dit jaar volgt ook het bestaande productenassortiment.
De portefeuille consumptief krediet van Levob steeg met 28%, mede door oversluitingen, naar f 315 (247) mln. De hypotheekportefeuille nam toe met 33% tot f 413 (303) mln, waarvan f 266 (140) mln via OV Bank. Het spaarbedrijf zag de spaargelden toenemen tot f 456 (443) mln, waarvan f 145 (120) mln aan bedrijfsspaargelden.
Levob-bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid: “De grote voorjaarsschoonmaak is achter de rug.” Levob 1998 1997 omzet 841 808 brutopremie 478 478 bedrijfskosten 88,2 78,7 nettoresultaat 23,9 23,6 Levenbedrijf brutopremie 301 302 w.v. koopsommen 90 99 technisch resultaat 18,7 17,4 brutoresultaat 29,3 26,4 Schadebedrijf brutopremie 177 176 w.v. zorg 65 69 aov en ongevallen 55 50 motorrijtuigen 31 32 brand 15 15 overige varia 10 10 technisch resultaat 0,3 3,4 w.v. zorg -2,5 -5,4 aov en ongevallen 2,1 4,3 motorrijtuigen 0 0,8 brand 0,1 1,1 overige varia 0,6 2,7 brutoresultaat 4,2 9,2 Bankbedrijf bancaire baten 70 64 brutoresultaat -2,1 -4,5 medewerkers 429 418 (in f mln)

Reageer op dit artikel