nieuws

Heroriëntatie NCM

Archief

De Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) wil haar concurrentiepositie verstevigen door de omzet-personeelsverhouding te verbeteren.

Vorig jaar nam de omzet van de NCM-groep met 6% af door het teruglopen van de premie-inkomsten voor rekening van de Nederlandse en Britse staat. De omzet moet onder andere worden verhoogd door rationalisatie van de werkprocessen en resultaatgericht werken door de medewerkers. Mocht per NCM-medewerker de omzet niet stijgen, dan sluit de directie inkrimping van het personeelsbestand niet uit.

Reageer op dit artikel