nieuws

Herman Focke 25 jaar actief in AM

Archief

De Amsterdamse tekenaar Herman Focke verzorgt al 25 jaar illustraties in AssurantieMagazine. Op deze twee pagina’s is een bescheiden impressie van zijn bijdragen in de periode 1982-2007 te zien.

De in Den Haag geboren Focke (1926) doorliep een opleiding aan het Amsterdamse Instituut voor Kunstnijverheid, de latere Gerrit Rietveld Academie. Hij trof daar jaargenoten als Fritz Behrendt en Lucebert. Op 20-jarige leeftijd begon Focke met het publiceren van werk in dag- en weekbladen, zoals De Groene Amsterdammer, Het Parool, Vrij Nederland, De Tijd en het Agrarisch Dagblad.
Sinds medio 1982 verschijnt Focke in AssurantieMagazine. Hij wordt vooral ingezet om cartoons te maken bij de doorgaans zeer serieuze artikelen over uitspraken van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf en van de Commissie Samenloop. “Des te moeilijker het artikel is, des te beter is het voor mij”, aldus Focke.
Enkele jaren geleden schonk Focke een omvangrijke collectie politieke tekeningen en cartoons aan het Persmuseum in Amsterdam. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag en de officiële overdracht van de tekeningen maakte het museum een keuze uit de veelzijdige collectie voor een bescheiden expositie die rondom de afgelopen jaarwisseling is gehouden.
met een tekening opgevrolijkt. In de tijden van minister Borst werd zij steevast, heel herkenbaar, in een paars mantelpakje afgebeeld.
tekening over het Bijblijftraject. De tekening is zelf al een studie waard.
bestaan van AM in 2004, maakte Focke de ‘Hagelverzekering’ uit 1983 opnieuw. Dit keer in kleur.
bezig waren hun systemen op tijd op orde te krijgen, verscheen deze tekening in AM. Hij was ook te zien tijdens de expositie in het Persmuseum.
met een tekening waarop alle belangrijke ontwikkelingen in de branche nog eens de revue passeren.

Reageer op dit artikel