nieuws

Helvetia ziet af van agentschap; Topadvies in zee met Tiel Utrecht

Archief

De vorige maand opgerichte commanditaire vennootschap Topadvies Nederland in Nieuwegein heeft moeten afzien van een agentschap van Helvetia Nederland. In plaats daarvan is het bemiddelingbedrijf in zee gegaan met Tiel Utrecht Verzekerd Sparen als risicodrager.

De aanstelling tot tussenpersoon door Tiel Utrecht wordt formeel begin deze maand verleend wanneer de laatste details zijn uitgewerkt, zegt hoofd externe betrekkingen R. Holstvoogd van Tiel Utrecht. “Alle lichten staan op groen, dus er zijn geen belemmeringen meer”.
Volgens Holstvoogd is er “zorgvuldig” gekeken naar de aanstelling van Topadvies en zijn er stringente afspraken gemaakt over de koers van het bemiddelingsbedrijf. “De scholing van het personeel van Topadvies wordt door ons trainingscentrum verzorgd. Voorlopig beperkt het bedrijf zich tot de advisering van Actief Sparen. Over verzekeringen is nog niet gesproken, maar dat wordt niet expliciet uitgesloten”, aldus Holstvoogd.
Inspecteur Helvetia
Topadvies zegt van start te zijn gegaan met zo’n 25 medewerkers, van wie er 20 actief zouden zijn in de buitendienst. Het bedrijf heeft twee aandeelhouders, aldus beherend vennoot en directeur J.J. Turkesteen (37). Naast een financiering via een bank, zou er ook een bescheiden financiële inbreng (f 50.000) zijn van de Eindhovense bedrijfseconoom A. Sipkema.
Het terugdraaien van zijn (voorlopige) agentschap van Helvetia wordt door Turkesteen erg betreurd. Volgens de directeur zijn er veelvuldig contacten geweest met een Helvetia-inspecteur, een bekende van commercieel directeur H. Heijligers, die schriftelijk zou hebben aangetoond dat hij Topadvies tot tussenpersoon mocht aanstellen.
“Het is een triest verhaal. Diverse keren is er met deze inspecteur gesproken over een agenschap. Hij bevestigde ons dat er geen problemen waren. Daarop is het aanvraagformulier ingediend. Pas veel later is gebleken, dat de man op eigen houtje heeft gehandeld en alle stukken onder zich heeft gehouden.”
Turkesteen zegt, dat door de inspecteur van Helvetia trainingen zijn verzorgd voor zijn medewerkers over sparen in het algemeen, en over het Megaplan in het bijzonder. Verder zou hij examens hebben afgenomen, aan de hand van vragen opgesteld door Helvetia, en de resultaten hebben toegezonden op het briefpapier van de maatschappij. “De man liet een halve vrachtwagen aan foldermateriaal en aanvraagformulieren achter, en ook verstrekte hij ons offerteprogrammatuur. Dat doe je niet wanneer er geen sprake is van een relatie.”
‘Tamelijk naïef’
Volgens directeur drs G.G. Luder van Helvetia is het bemiddelingsbedrijf “tamelijk naïef” afgegaan op de informatie van de inspecteur, die bovendien niet in dat rayon werkzaam mocht zijn.
“Onze buitendienstmedewerker is buiten zijn boekje gegaan”, stelt Luder. Hij zegt daarover een zeer indringend onderhoud met de man te hebben gevoerd. “In onderhavige situaties als deze gelden bij ons strikte spelregels die in acht moeten worden genomen. Een van de spelregels is het vóóraf overleg plegen met de maatschappij, en dat is niet gebeurd.”
Een aanstelling tot tussenpersoon zit er niet in voor Topadvies, zelfs niet in de nabije toekomst, aldus de directeur van Helvetia. “De wijze van communicatie door Topadvies en de naïviteit van het bedrijf geven mij geen aanleiding om een agentschap te verlenen.”

Reageer op dit artikel