nieuws

‘Helvetia blijft het zeker tot aan de volgende eeuw’

Archief

“Het is de bedoeling van Reaal, dat na de eventuele overname het bedrijf van Helvetia ongewijzigd en tenminste tot het jaar 2000 onder de huidige naam zal worden voortgezet. Helvetia blijft vooralsnog gevestigd in het huidige kantoor te Zoetermeer.”

Deze intentieverklaring maakt duidelijk, dat Helvetia en Reaal weinig overhoop willen halen in het bestek van de voorgenomen overneming, die naar verwachting nog vóór 1 juni haar beslag kan krijgen.
Helvetia Nederland, die voor haar distributie uitsluitend gebruik maakt van onafhankelijke tussenpersonen en 115 werknemers telt, behaalde in 1994 een omzet van ruim f 98 miljoen. Dit is vrijwel evenveel als Reaal vorig jaar omzette via het onafhankelijk intermediair (f 100 mln). Het concern Reaal overschreed vorig jaar voor het eerst de grens van f 1 miljard.
Doorlopend zoeken
En zo kwam er dus toch een nieuwe fusiepartner voor Helvetia Nederland na de ‘knipperlicht-vrijage’ met Elvia in de afgelopen jaren.
Algemeen directeur drs J.F. Hoendervangers, die al sinds jaar en dag aan het roer staat bij Helvetia Nederland, is positief gestemd over de vooruitzichten. Gedurende ruim tien jaar is hij doorlopend bezig geweest naar het zoeken van samenwerkingsverbanden met gelijkwaardige maatschappijen en overneming van kleinere. Hoendervangers: “Je geeft er natuurlijk altijd de voorkeur aan om zelf uit te breiden, maar op een gegeven moment houdt dat op. Een eventueel samengaan met Elvia was ook een goed uitgangspunt geweest”. Met hoorbare tevredenheid voegt hij daar, in het Reaal-perspectief, aan toe: “Nu kunnen we op onze eigen plek blijven, met hetzelfde management en onder de bestaande groepsnaam.”
Het Hollandsche Kruis
Helvetia Nederland is eigendom van Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in het Zwitserse St.Gallen. De Nederlandse tak heette oorspronkelijk Het Hollandsche Kruis (opgericht in 1908) en was gevestigd aan de Koninginnegracht in Den Haag.
In 1985 verhuisde de maatschappij naar een voor haar gebouwd kantoor in Zoetermeer. Min of meer tegelijk met die verhuizing fuseerde het Hollandsche Kruis (premie-inkomen f 15 mln) met de in Rotterdam gevestigde maatschappij Atlantic (premie-inkomen f 20 mln), die eigendom was van de Schweizer Union in Genève. Per 1 januari 1988 werd de naam Hollandsche Kruis gewijzigd in Helvetia Brand Nederland. Bij de jaarwisseling 1990/1991 nam Helvetia Nederland de in Rotterdam gevestigde Groep Josi over. Het schadebedrijf van Josi werd geïntegreerd in dat van Helvetia, het levenbedrijf van Josi werd omgedoopt in Helvetia Leven. De combinatie kende een premie-inkomen van f 80 mln en had 125 medewerkers in dienst. In 1992 liet Helvetia weten samenwerking met een bank na te streven. Begin vorig jaar leek een overneming van Helvetia Nederland door de Elvia-groep nog slechts een kwestie van tijd te zijn, maar de vergevorderde onderhandelingen liepen alsnog op niets uit. In het najaar werd een nieuw licht op de situatie geworpen, toen het Duitse concern Allianz een belang van 60% verwierf in de Zwitserse Elvia Groep. Maar die kaart hoeft niet meer te worden gespeeld, omdat Helvetia nu in Reaal haar definitieve partner lijkt te hebben gevonden.

Reageer op dit artikel