nieuws

Helpdesk van start over gezondheid en verzekeren

Archief

Op initiatief van het Fonds voor Chronisch Zieken wordt op 17 februari de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen officieel opengesteld voor informatie of advies over bijvoorbeeld verzekeringskeuringen.

De helpdesk wordt gerund door het bestaande Breed Platform Verzekeren en Werk dat veel ervaring zou hebben opgedaan met de uitvoering van het in 1992 ingestelde Meldpunt Verzekeren, Werk en Gezondheid.
Volgens de initiatiefnemers is uit onderzoek gebleken dat (kandidaat-)werknemers onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden, maar wel toenemend hinder ondervinden bij het verkrijgen of behouden van werk of het sluiten van verzekeringen. Ook zouden onder meer werkgevers en arbodiensten kampen met gebrek aan informatie over mogelijkheden om werknemers met gezondheidsproblemen in dienst te houden.
Bij de helpdesk kunnen vragen worden voorgelegd over sollicitaties, Ziektewet, reïntegratiemaatregelen, aanstellingskeuringen, WAO-herkeuringen en keuringen voor (het sluiten van) verzekeringen.
De helpdesk is al bereikbaar op werkdagen tussen 12.00 en 20.00 uur. Het telefoonnummer luidt: 020-589.18.18.

Reageer op dit artikel