nieuws

Helft zorgverzekerden collectief verzekerd

Archief

Prijs is niet het bepalende criterium geweest voor verzekerden om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. De belangrijkste oorzaak van de vele overstappers is de collectivisering van de markt.

Dat blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau Deloitte naar de mobiliteit in de zorgverzekeringsmarkt. Ongeveer 25% van de verzekerden is na invoering van de basisverzekering overgestapt naar een andere verzekeraar en de helft van de mensen is nu via een collectief contract verzekerd (in 2005: 30%). Daarbij is de verhouding werkgevers- versus gelegenheidscollectiviteiten 85% tegen 15%.
Deloitte verwacht dat de collectiviseringsgraad de komende jaren verder zal stijgen tot bijna 60%. “Verwachte premieverhoging en de toegenomen macht van de werkgeverscollectiviteiten veroorzaken deze stijging.”
Dienstverlening
Het adviesbureau leidt tevens uit de onderzoeksresultaten af dat een goede kwaliteit van de dienstverlening – naast de gegeven korting – een belangrijke randvoorwaarde is om een collectiviteit binnen te halen.
Met dure reclamecampagnes blijken de verzekeraars de klanten niet over de streep te kunnen trekken. De zorgverzekeraars die relatief het minst aan reclame uitgaven (_ 2 per verzekerde) kregen klanten erbij, terwijl de verzekeraars die relatief het meeste geld in reclame staken (tussen de _ 6 en _ 10 per verzekerde), klanten hebben verloren.

Reageer op dit artikel