nieuws

Helft leden Akkermans- associatie verenigt zich

Archief

De Akkermans-associatie is als gevolg van de voorgenomen structuurwijziging en invoering van een netto-actuarieel tarief gehalveerd. De ongeveer 35 opgestapte leden willen een platform oprichten voor de gezamenlijke inkoop van opleidingen.

In oktober vorig jaar presenteerde de associatieraad van Akkermans & Partners aan de ongeveer zeventig leden vergevorderde plannen voor de invoering van een pensioenproduct onder Akkermans-label, waarbij de leden netto-actuariële tarieven zouden moeten gaan hanteren. Daarnaast zou de associatie worden omgevormd tot een commanditaire vennootschap. Zeker vijftien leden konden zich niet in de plannen vinden en stapten ‘wegens de ondemocratische besluitvorming’ uit de associatie.
De opgestapte leden zijn vorige week voor het eerst bij elkaar gekomen, om te vergaderen over mogelijke samenwerking in de toekomst. Tot grote tevredenheid van initiator Gustav Calkhoven (Calkhoven/Wilts, Beilen) verschenen een kleine 35 (ex-)leden op de vergadering. Calkhoven: “Dat was zeer bemoedigend. Maar niet alleen de opkomst was positief, de hele vergadering is heel goed verlopen.”
Over de uitkomst kan Calkhoven nog weinig zeggen. “Een aantal mensen zal de toekomstplannen gaan uitwerken. In elk geval is gesproken over een vereniging voor het opleidingscircuit, waardoor we gezamenlijk opleidingen kunnen inkopen.” Opleidingen van Akkermans & Partners? Calkhoven: “Dat is niet uitgesloten. We hebben op één punt een verschil van mening gehad, maar dat wil niet zeggen dat Nando geen goed opleider is.”
Groei
Nando Akkermans bevestigt dat zijn associatie met een halvering is geconfronteerd. Akkermans: “Exact weten we het nog niet, maar we verwachten dat zo’n 35 leden afscheid zullen nemen. Die halvering valt ons in kwantitatieve zin niet zo zwaar. In kwalitatieve zin wel, omdat er ook enkele goede kantoren zijn weggelopen.”
Akkermans zegt rekening te hebben gehouden met een terugloop in het ledental. De doelstelling om binnen twee jaar ruim honderd associatieleden te hebben, blijft daarom overeind staan. “We zetten sterk in op groei. Maar dan wel met kantoren waarbij sprake is van commitment van beiden partijen. De samenwerking zal niet meer zo losjes zijn als vroeger. Het wordt geen franchise-organisatie, maar de structuur wordt wel strakker.”
Samen met de overgebleven 35 leden werkt de associatieraad momenteel aan de toekomstplannen van de associatie. Akkermans verwacht binnen twee maanden een beslissing over de nieuwe structuur, waarbij nog steeds gedacht wordt aan een commanditaire vennootschap. De invoering van het pensioenproduct met netto-actuarieel tarief was al eerder verschoven naar eind 1997.

Reageer op dit artikel