nieuws

Heijloo & Molkenboer vraagt surseance van betaling aan

Archief

Assurantiekantoor Heijloo & Molkenboer heeft bij de Amsterdamse arrondissementsrechtbank surseance van betaling aangevraagd. “Het saneringsplan wordt te veel belemmerd door procedures en beslagleggingen”, zo verklaart interim-directeur Paul van Weerdenburg de drastische stap. “We hebben rust nodig.”

Van Weerdenburg is in de maand oktober van het vorig jaar als algemeen directeur van Heijloo & Molkenboer aangesteld door aandeelhouder Delta Lloyd Nuts Ohra. Delta Lloyd bezit 30% van de aandelen van het intermediairbedrijf, een belang dat nog stamt uit de tijd van Ohra. Andere aandeelhouders zijn Jan-Anne van Dijken en Henk Heijloo. De voormalige vennoten Rob Uittenbosch en André Martens hebben oktober vorig jaar hun aandelen verkocht.
Heijloo & Molkenboer wacht eenzelfde lot als eerder Delta Lloyd-captive Breggeman Groep: sluiting (zie kader). Diverse bedrijfsonderdelen zijn al verkocht, voor de resterende delen worden kopers gezocht. “Het zal uitdraaien op het einde van Heijloo & Molkenboer”, is de stellige toekomstverwachting van Van Weerdenburg. Het intermediairbedrijf is actief in assurantiebemiddeling, vermogensbeheer, financieringen en makelaardij. Verzekeraars waar veel zaken mee werd gedaan zijn Aegon, Erasmus en Nationale-Nederlanden.
Overigens valt beursassuradeur Heijloo & Molkenboer Risk Management, lid van de NVA, vooralsnog buiten de surseance van betaling (zie kader).
Kiewiet en Schulting
Volgens Van Weerdenburg hebben het saneringsplan en de verkoop van bedrijfsonderdelen onvoldoende liquiditeiten vrijgemaakt. De oorzaken voor de financiële problemen van Heijloo & Molkenboer laten zich kort samenvatten. “Het is een mooi bedrijf met een goed concept. Maar de onderneming is te snel gegroeid en daarbij is het management, vooral bij de nevenvestigingen, verwaterd.”
De grootste problemen deden zich voor bij Kiewiet en Schulting in Middelburg en Goes. Dit kantoor, lid van de NVA, werd in 1997 door Heijloo & Molkenboer overgenomen. “Er zijn organisatorisch en administratief de nodige problemen geweest”, aldus Hans van Limpt, manager van de nieuwe eigenaar Veldsink Adviesgroep (Nuenen). Veldsink, lid van de NBVA, neemt tevens de negentien personeelsleden van Kiewiet en Schulting over, waarvan vijftien voor assurantiebemiddeling en vier voor de makelaardij (lid NVM). De verzekeringsportefeuille van Kiewiet en Schulting telt drieduizend klanten en achtduizend polissen, waarvan 75% schadepolissen.
Voor Veldsink is Kiewiet en Schulting de tweede Zeeuwse overname in korte tijd. Veldsink – met vestigingen in Nuenen (hoofdkantoor), Drunen, Eindhoven, Oirschot (volmachtbedrijf Verzekerings Combinatie Nederland), Tilburg en Veldhoven – kocht in november de Wesdorp Adviesgroep (inclusief volmachtbedrijf Assurantie Collectief TopNed) in ‘s-Heer Arendskerk. Directeur en eigenaar van Veldsink Adviesgroep (85 medewerkers) is Jan Veldsink (54).
Personele gevolgen
Naast Kiewiet en Schulting heeft Heijloo & Molkenboer nog twee bedrijfsonderdelen verkocht, te weten de kantoren Maastricht en Velp. De Maastrichtse portefeuille is overgenomen door Assurantiekantoor Hans Wilson (lid NVA); in Velp heeft medewerker Paul de Gooijer de activiteiten inclusief personeel overgenomen. De vestigingen van Rotterdam en Laren staan op de nominatie voor verkoop en volgens interim-directeur Van Weerdenburg zijn er al gegadigden voor. “Maar dat mag de bewindvoerder straks afhandelen.”
Van Weerdenburg merkt wel op dat de personele gevolgen van de sanering beperkt zijn. “In Middelburg, Maastricht en Velp zijn de mensen meegegaan met de portefeuille en we hopen dat voor Rotterdam en Laren ook de realiseren.” Bij zijn aantreden in oktober bood Heijloo & Molkenboer bijna zestig arbeidsplaatsen (fte), waarvan er nu nog vijftien over zijn.
Vijf daarvan zijn in dienst van Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer. “Voor alle duidelijkheid: deze vennootschap verkeert niet in surseance van betaling”, stelt Van Weerdenburg. “Dat geldt alleen voor de holding.” Van Weerdenburg onderhandelt overigens met de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) over de wijze waarop de vermogensbeheeractiviteiten moeten worden voortgezet.
H&M Risk Management nog buiten surseance
De surseance van betaling die is uitgesproken over Heijloo & Molkenboer c.s. is niet van toepassing op Heijloo & Molkenboer (H&M) Risk Management en diens dochterbedrijf H&M Assuradeuren in Rotterdam. Dit stelt directeur en 40%-aandeelhouder Jan Dekker (40). Heijloo & Molkenboer c.s. bezit wel 60% van de aandelen van H&M Risk Management, dat een lidmaatschap bezit van de NVA. “Natuurlijk is er verwevenheid. Er bestaan over en weer vorderingen, maar financieel is H&M Risk Management niet verbonden met de holding”, aldus Dekker.
Als de surseance van betaling van H&M uitmondt in een faillissement zal H&M Risk Management daar zeker schade van ondervinden. “Maar hoeveel is nog onduidelijk”, stelt Dekker. “Levensbedreigend vind ik de publiciteit die nu loskomt. De naamsbeschadiging zal zijn sporen nalaten.”
Jan Dekker was in onderhandeling met H&M om 100% van de aandelen H&M Risk Management (tien medewerkers) te verkrijgen. “Met de komst van de bewindvoerder zal er een pas op de plaats gemaakt worden, denk ik.”
Lot Heijloo & Molkenboer gelijk aan Breggeman Groep
De gang van zaken bij assurantiebemiddelaar Heijloo & Molkenboer vertoont sterke overeenkomsten met de bedrijfsontwikkeling van de Breggeman Groep. Beide bedrijven zijn via Ohra in (deel)eigendom gekomen van Delta Lloyd en vervolgens door interim-managers gesaneerd.
Interim-directeur Paul van Weerdenburg is door Delta Lloyd bij Heijloo & Molkenboer aangesteld met de opdracht “om de verliezen te beperken en liquiditeiten te genereren”. Een soortgelijke opdracht werd mei vorig jaar meegegeven aan Harrie Penders bij intermediairbedrijf Breggeman Groep, voor 100% eigendom van Delta Lloyd.
Het resultaat van die saneringsoperatie was dat Breggeman in december de deuren van het hoofdkantoor in Houten en de nevenvestigingen in Arkel en Drachten sloot. Ruim vijftig werknemers verloren hun baan. Van Weerdenburg spreekt nu al de verwachting uit dat de surseance van betaling van Heijloo & Molkenboer zal eindigen in bedrijfssluiting. Zeker zestig medewerkers verliezen in dat geval hun baan; de meesten verhuizen wel mee naar de nieuwe portefeuille-eigenaren.

Reageer op dit artikel