nieuws

Hectiek door zelfstandigen-‘operatie’

Archief

De zorgverzekeraars hebben het druk gehad met de overstap van zelfstandigen naar het ziekenfonds. Hoewel tot 1 april kan worden overgestapt is de piek voorbij. Bij sommige zorgverzekeraars zijn er fiks meer overstappers dan verwacht.

Volgens de overheid zouden naar schatting 400.000 zelfstandigen inclusief meeverzekerden begin dit jaar moeten overstappen van een particuliere verzekering naar een ziekenfondsverzekering. Het ziet er naar uit dat die 400.000 een reële schatting is geweest. Bij een aantal (van de belangrijkste) zorgverzekeraars en zorggroepen zijn individuele aantallen genoteerd die echter deden vermoeden dat de overheid te laag had geschat. Voor definitieve cijfers over verschuivingen of aanwas is het nog te vroeg. De overstappers kunnen zich immers tot 1 april aanmelden. De meeste verzekeraars zeggen echter dat de piek voorbij is.
Jos Baeten, directeur van Stad Rotterdam dat een eigen ziekenfonds heeft, zegt dat het hem op grond van de eigen score niet zou verbazen als de overheid het aantal overstappers te laag zou hebben ingeschat. Het eigen resultaat heeft hem “blij verrast”. “Op grond van marktaandeel verwachtten wij dat zich in het totaal 20.000 overstappers zouden melden. We zitten nu, eind februari, op ruim 35.000. Van de overstappers kwam minder dan tien procent uit de eigen particuliere portefeuille. De rest kwam dus van andere particuliere verzekeraars.”
Hoewel Stad Rotterdam zichzelf aantrekkelijk heeft gemaakt voor overstappers door voor hen een uitzonderlijk ruime ‘terugkeerregeling’ te creëren, schrijft Baeten het succes vooral toe aan de inspanningen van intermediair. “De score bewijst dat het intermediair zeer sterk is in het ‘zelfstandigen-segment’. We hebben er zelf ook veel energie ingestoken, we hebben bijvoorbeeld folders en boekjes gemaakt.”
Over de benodigde mankracht zegt Baeten: “We hadden een klein team dat we op het hoogtepunt tijdelijk hebben versterkt tot circa dertig man. We zijn nu over het hoogtepunt heen.”
CZ
“De grootste drukte is voorbij, maar we hebben het er erg druk mee gehad”, zegt Hein Wilsens woordvoerder van CZ (ziekenfonds en particulier). “We hebben landelijk een marktaandeel van twaalf procent en op grond hiervan hadden we zo’n 44.000 overstappers moeten hebben. Het zijn er echter – eind februari – al zo’n 90.000. Van deze 90.000 overstappers komen er 66.000 uit onze eigen particuliere verzekering en de rest van andere verzekeraars.” Vanaf medio december is een speciaal geformeerd team van ongeveer dertig man met de overstap beziggeweest.
Net als Stad Rotterdam weet CZ niet hoeveel eigen particuliere verzekerden zijn overgestapt naar andere ziekenfondsen. “We hebben niet de indruk dat het er meer dan een paar zijn.”
“We zijn heel benieuwd hoe deze ‘operatie’ landelijk is uitgepakt”, zegt Wilsens. “Wij vragen ons af of wij het erg goed gedaan hebben. We hebben namelijk nooit de indruk gehad dat in ons werkgebied meer kleine zelfstandigen zijn dan elders. Als de overheid zich sterk vergist heeft, kan dat consequenties hebben. Want als de beoogde verhouding particulier/ziekenfonds is verstoord, zal er een correctie moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld door het optrekken van de loongrens.”
ONVZ
“Wij gingen theoretisch uit van negen procent van het bestand, dat wil zeggen van 10.000 overstappers binnen de eigen muren, maar rekenden in feite op zo’n 6.000”, zegt Frans van Rijn, directeur van ONVZ dat een eigen ziekenfonds heeft. “Inmiddels – eind februari – zijn het er bijna 15.000. Hiervan komt zestig procent uit de eigen portefeuille en veertig procent van andere verzekeraars. Of wij verzekerden verloren hebben aan andere ziekenfondsen weten wij niet. We kennen uiteraard het aantal royementen met ingang van 2000, maar we kennen niet de reden van de opzeggingen.”
De overstap heeft bij ONVZ voor veel hectiek gezorgd. “Normaal hebben we tweehonderd telefoontjes per dag, nu waren het er duizend. In de piektijd hebben we iedereen moeten inzetten.”
Amicon en Achmea
Bij Amicon (Oostnederland en ziekenfonds RZR) schreven zich tot en met de eerste week van februari, ongeveer 20.000 zelfstandigen en hun meeverzekerden in. Woordvoerder John Wijbenga: “We hadden op grond van ons marktaandeel van tien procent het potentieel geschat op 40.000 en hadden er op gerekend dat we hiervan een kwart, dus 10.000 zouden halen. Het is dus nu al het dubbele. We kunnen nog niet zien welk percentage uit eigen huis is. Ja, het is erg druk geweest. Temeer daar de overheveling tegelijk kwam met de jaarlijks mutaties in verband met de loongrens. Wij zien nog niet dat de piek voorbij is.”
Amicon heeft een speciaal nummer van het eigen magazine – dat in het werkgebied Overijssel/Gelderland huis aan huis in de bus valt – aan de zelfstandigenoverstap gewijd. “Het is ook gezonden aan verzekerden buiten het werkgebied. Voorts hebben we in ons werkgebied 60.000 mailings aan het midden-en-kleinbedrijf gestuurd en hadden we informatie op onze Internet-site (www.amicon.nl).”
Bij Achmea (1,7 mln ziekenfondsverzekerden en 1 mln particulier verzekerden) was de stand op 1 februari: 60.000 overstappers. “Het grootste deel hiervan komt uit eigen huis”, zegt woordvoerder René Visser, “We denken begin april uit te komen op minstens 70.000 verzekerden.” Volgens Visser is de operatie “vlekkeloos verlopen.”
Anova en VGZ
Anova (dat met ZAO en Anoz de Agis-groep vormt) had gerekend op 4.000 overstappers maar in de laatste week van februari waren het er al 6.000. Volgens Marieke Nijhoff, voorlichtster van Anova, komt het gros van de overstappers niet uit eigen huis en al helemaal niet uit de eigen groep. “Wel zijn vijfhonderd zelfstandige (mee-)verzekerden die moesten overstappen van de fondsverzekering naar de particuliere verzekering, binnen de eigen muren overgestapt.”
,Anova heeft er veel aan gedaan “We hebben gemaild, geadverteerd in regionale bladen en op lokale radio.”
VGZ verwachtte op grond van het marktaandeel een toestroom in het ziekenfonds van ongeveer 20.000, zegt woordvoerder Jan Mol. “Het zijn er inmiddels, eind februari, ongeveer 43.000. Hiervan zijn er 20.000 uit eigen huis. We zijn er behoorlijk alert op geweest en zijn met de stand zeer tevreden.”
De schatting van de overheid dat 400.000 zelfstandigen moeten overstappen naar een ziekenfondsverzekering, lijkt uit te komen.

Reageer op dit artikel