nieuws

Heao’ers analyseren ondergang Vie d’Or

Archief

De Verzekeringskamer heeft te weinig initiatieven genomen bij het toezicht op de in 1993 omgevallen levensverzekeringsmaatschappij Vie d’Or. Ook heeft de toezichthouder te veel vertrouwd op mondelinge verklaringen van de Vie d’Or-directie en andere direct betrokkenen. Dit is één van de conclusies uit een studie van twee heao-studenten van de Hogeschool Drenthe, naar de ondergang van Vie d’Or.

Een kleine vier maanden hebben de heao-studenten H. Nijeboer en J. van der Woude (bedrijfseconomie, differentiatie bank- en verzekeringswezen) besteed aan het vergaren van informatie over de historie van de buitenissige Veldhovense verzekeraar. De doelstelling was om uit de enorme hoeveelheid publikaties over de affaire, een begrijpelijke en overzichtelijke studie te maken van de factoren die geleid hebben tot de ondergang van Vie d’Or.
Bij het vervullen van deze doelstelling zijn Nijeboer en Van der Woude niet over één nacht ijs gegaan. Naast het voeren van een uitgebreid literatuuronderzoek, benaderden de heao-studenten diverse direct betrokkenen, van wie een aantal vervolgens meewerkte aan de totstandkoming van de studie.
Ook wisten zij beslag te leggen op – veelal vertrouwelijke – documenten die inzicht geven in de handel en wandel van de omstreden Vie d’Or-directie. Uiteindelijk kregen de studenten zelfs mr J. van Rijn, voorzitter van de Stichting Vie d’Or, zo ver dat hij het concept-onderzoek daar waar nodig voorzag van kritieken en aanvullingen.
Helder beeld
Hoewel het onderzoek van de twee studenten tot weinig opmerkelijke conclusies leidt, geeft het een helder beeld van de opkomst en ondergang van Vie d’Or. De door hen genoemde redenen dat Vie d’Or in problemen raakte, zijn niet verrassend: door produkten te voeren met een te geringe marge, gecombineerd met de betaling van extreem hoge provisies en royalties aan tussenpersonen, en door bovendien een slecht organisatorisch en financieel beleid te voeren en een grote mate van belangenverstrengeling te gedogen met aan directeur Maes gelieerde vennootschappen.
Veel interessanter in het onderzoek zijn de handelingen van o.m. president-commissaris Van Dommelen, mede-directeur Van Santen en van de huis-bankier Banque de Suez die door de twee studenten nog eens haarfijn zijn nageplozen. Ook boeiend is het hoofdstuk over het onrechtmatig gebruik van Vie d’Or-gelden waarin de – inmiddels weer actuele – financiering van de Hypotheek Visie Centrale aan de orde komt.
Over de rol van de Verzekeringskamer zijn de studenten onverbiddelijk: de toezichthouder moet zich volgens hen niet blijven verschuilen achter het argument dat het wettelijk instrumentarium ontoereikend zou zijn. Het had de middelen die wél tot haar beschikking staan, maximaal moeten benutten. Volgens de heao’ers heeft zij dit niet gedaan.
Tevens plaatsen de twee studenten kritische kanttekeningen bij een van de grootste beleggingen van Vie d’Or: die bij de Amerikaanse effectenbank Merrill Lynch. Het contract kon middels een clausule worden opgezegd (hetgeen ook gebeurde) indien Vie d’Or in discontinuïteit zou geraken. Volgens Nijeboer en Van der Woude is het hoogst bedenkelijk dat de solvabiliteit van de verzekeraar gedekt kon worden door activa die bij dreigende ondergang zomaar konden verdwijnen van de balans.
Negatieve rol
In hun conclusie stellen Nijeboer en Van der Woude dat Vie d’Or voor de levensverzekeringsbranche eigenlijk alleen op de korte termijn een negatieve rol heeft gespeeld.
Op de langere termijn heeft de verzekeraar volgens de onderzoekers, o.m. via de introductie van flexibele produkten, nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor andere verzekeringsmaatschappijen. Bovendien heeft Vie d’Or er in hun ogen voor gezorgd dat toekomstige winsten, middels herverzekeringscontracten, op de balans als solvabiliteitsbestanddeel mogen worden geactiveerd. Dit kan voor startende maatschappijen een uitkomst bieden.
De twee heao-studenten zeggen het rapport niet alleen geschreven te hebben voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de gebeurtenissen rond Vie d’Or, maar ook voor ex-polishouders die een beeld willen krijgen van de werkwijze van ‘hun’ levensverzekeraar.
Het onderzoek ‘Vie d’Or; een analyse’ van H. Nijeboer en J.van der Woude is te bestellen via tel. 05232-624.81.

Reageer op dit artikel