nieuws

Hbo-opleiding sluit niet aan op wens intermediair

Archief

Hbo-opleidingen voor de verzekeringsbedrijfstak sluiten onvoldoende aan op de praktijk. Vooral assurantietussenpersonen ervaren dit als hinderlijk, omdat nieuw personeel hierdoor niet direct inzetbaar is.

Dat blijkt uit een onderzoek van SBK Advies & Training, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en de standsorganisaties NVA en NBvA. In het rapport is een inventarisatie gemaakt van het huidige opleidingsaanbod op hbo-niveau voor de verzekeringsbranche. Dit aanbod is afgezet tegen de wensen en ervaringen van zowel verzekeraars als het intermediair met hbo-afgestudeerden.
Het hbo-verzekeringsonderwijs is op dit moment sterk gedifferentieerd. Het meest reguliere hbo-onderwijs wordt aangeboden door acht heao-instellingen – Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle -, in de vorm van de afstudeerrichting Bank- en Verzekeringswezen. Deze studierichting, met vakken als Verzekeringsleer 1 en 2 en Bedrijfskunde, wordt samengesteld in samenwerking met het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE) en de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV).
Naast een aantal andere hbo-instituten worden opleidingen op hbo-niveau verder aangeboden door de SVV zelf, door de assurantieclubs (mondeling), door NVA en NBvA (aan hun leden), door verzekeraars (aan eigen personeel) en door particulieren (specialismen).
Knelpunten
Vanuit de bedrijfstak wordt duidelijk dat de behoefte aan hbo-ers de komende jaren verder zal toenemen. Die trend was al in 1995 zichtbaar. In dat jaar nam de instroom van hbo-ers met 57% toe. Ook op andere niveaus nam de instroom toe, maar minder sterk: wetenschappelijk onderwijs +52%, mbo +38% en lbo +30%.
Zowel tussenpersonen als verzekeraars ervaren een aantal tekortkomingen bij de diverse hbo-opleidingen. Knelpunten zijn: verzekeringstechnische kennis is niet praktijkgericht en/of te oppervlakkig; onvoldoende advies-, commerciële en mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden; praktische kennis van automatisering is te weinig aanwezig.
Met name het intermediair heeft hier problemen mee, omdat nieuw personeel hierdoor niet direct inzetbaar is. Verzekeraars ervaren de knelpunten als minder problematisch. Zij hebben graag breed opgeleide medewerkers die zij door de eigen organisatie en eigen opleidingen naar wens kunnen ‘vormen’.
Om aan de wensen van het intermediair tegemoet te komen, zullen aanbieders van hbo-opleidingen deze meer structureel moeten afstemmen met tussenpersonen. Een andere manier om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen is meer stages bij assurantiekantoren.
Ten slotte is, door de veelheid aan opleidingen, voor verzekeraars en het intermediair niet altijd duidelijk wat de waarde en bruikbaarheid van een opleiding en een diploma is.

Reageer op dit artikel