nieuws

Hazelhoff keert niet terug bij Nuva

Archief

De kans dat de geschorste directeur Luc Hazelhoff nog terugkeert bij Nuva lijkt nihil. Dit ondanks het feit dat de ledenraad van Nuva de handelswijze van de raad van commissarissen heeft veroordeeld.

“Er worden hierover geen onderhandelingen gevoerd”, is het commentaar dat Siemen Vegter, voorzitter van de raad van commissarissen van Nuva. “Een terugkeer is dus niet aan de orde.”
Vegter beleefde afgelopen maand moeilijke momenten, vooral tijdens de ledenraad-vergadering. De Nuva-leden namen daarin unaniem een ‘motie van afkeuring’ aan over het beleid van de raad van commissarissen inzake de schorsing van algemeen directeur Hazelhoff. Volgens de ledenraad heeft de raad “gefaald in het toezicht” en is het handelen “laakbaar” geweest. De raad van commissarissen had volgens de ledenraad het conflict met Hazelhoff “kunnen en moeten voorkomen”.
Consequenties heeft de ledenraad aan zijn harde oordeel niet verbonden, omdat in het belang van Nuva de raad van commissarissen zijn functie moet blijven uitoefenen tot de fusie een feit is. Vegter erkent “niet blij” te zijn met de stelling van de ledenraad, maar wil “een dikke streep” onder de affaire zetten en aan de fusie met AVVL gaan werken. Overigens liet Vegter kort voor de ledenraad-vergadering nog weten op te stappen als de ledenraad niet volmondig achter het beleid van de raad van commissarissen zou gaan staan.

Reageer op dit artikel