nieuws

Hardere maatregelen nodig tegen verzekeringsfraude

Archief

Hoewel het fraudebewustzijn bij verzekeraars toeneemt, stijgt het aantal maatschappijen dat fraudezaken meldt bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) nauwelijks

“Van 50% van de maatschappijen krijgen we geen meldingen”, zegt Edwin Velzel, verantwoordelijk voor fraudebestrijding bij het Verbond van Verzekeraars. Velzel pleit voor een beleid van ‘naming & shaming’ van onwillige verzekeraars en voor samenwerking met het OM. Kleine fraudes moeten in de toekomst direct tot een proces-verbaal gaan leiden en het Centraal Justitieel Incasso Bureau zou, na toetsing door het OM, bij een terecht vermoeden van fraude kunnen worden ingeschakeld bij de inning van een schikkingsvoorstel.

Reageer op dit artikel