nieuws

Hardere aanpak van wanbetaler zorgverzekering

Archief

Een wanbetaler die onder een verzwaard incassoregime is geplaatst, mag pas overstappen naar een andere zorgverzekeraar als hij alle rekeningen heeft betaald. Minister Hoogervorst zal een voorstel doen om dit wettelijk mogelijk te maken.

Hoogervorst komt hiermee tegemoet aan de wens van de zorgverzekeraars om wanbetalers harder aan te pakken. Het wanbetalerstraject waarover de minister overeenstemming heeft bereikt met Zorgverzekeraars Nederland, houdt in dat gedurende de eerste zes maanden van wanbetaling het normale incassotraject geldt. Als na deze periode blijkt dat de verzekerde zijn betalingsverplichtingen nog steeds niet nakomt, wordt hij onder een verzwaard incassoregime van zijn verzekeraar geplaatst. Dit traject geldt alleen voor de basisverzekering en dus niet voor aanvullende zorgverzekeringen.
Verzwaard regime
Onder het verzwaard regime wordt de wanbetaler vaker gemaand om zijn premie te betalen, wordt sneller een deurwaarder ingeschakeld en zullen extra incassokosten in rekening worden gebracht. Daarnaast wil Hoogervorst het wettelijk mogelijk maken dat een wanbetaler die onder het verzwaard regime is geplaatst, pas kan wisselen van zorgverzekeraar als hij aan zijn achterstallige betalingsverplichtingen heeft voldaan. Gedurende de eerste zes maanden van wanbetaling en ook tijdens het verzwaard regime blijft de wanbetaler gewoon verzekerd.

Reageer op dit artikel