nieuws

Handboek Bedrijfskunde bank- en verzekeringswezen

Archief

Bij de SVV is het handboek ‘Bedrijfskunde bank- en verzekeringswezen’ verschenen.

Auteur is prof. dr D. Keuning, hoogleraar organisatie en leiding aan de faculteit economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Keuning is begeleid door een projectgroep o.l.v. ir. A.C.J.M. van der Stee, voorheen directeur bij NN.
Het boek is geschreven voor het vak bedrijfskunde banken en verzekeringen binnen de afstudeerrichting bank- en verzekeringswezen bij acht HEAO’s. De Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf en het Verbond van Verzekeraars hebben elk f 150.000 aan subsidie verstrekt voor de totstandkoming van het boek, zei voorzitter S.J. Jonker van het Verbond bij de officiële in-ontvangst-neming van het eerste exemplaar. Met de voltooiïng van het boek is volgens hem een belangrijke leemte in de afstudeerrichting opgevuld. “Het is voor studenten van belang een goed inzicht te hebben in de verschillende processen en organisatiestructuren van het verzekeringsbedrijf”.
Het boek is verkrijgbaar bij de SVV, postbus 9791, 3506 GT Utrecht, tel. 030-65.11.11.
Ir A.C.J.M. van der Stee (links) en S.J. Jonker bij de presentatie van het handboek.

Reageer op dit artikel