nieuws

Hamburg-Mannheimer bouwt aan Nederlands netwerk

Archief

Het in Brussel zetelende Hamburg-Mannheimer België (HMB) is sinds kort in ons land startende assurantie-adviseurs aan het werven voor een agentschap. Het intermediair moet als schakel dienen tussen de verzekeraar en het ‘leger’ van consultants dat vanaf september de markt op gaat. In de door HMB aangekondigde distributie-methode wordt gebruik gemaakt van een nieuwe variant op multi-levelmarketing.

Ruim zestig tussenpersonen hebben afgelopen week in restaurant Avifauna te Alphen aan den Rijn op uitnodiging van HMB gesprekken gevoerd met medewerkers van de Belgische verzekeraar. De vooruitzichten die daar aan hen zijn voorgelegd, zijn echter zó ongeloofwaardig dat een deel van hen contact zocht met o.m. de ECD en de SER om informatie over deze maatschappij en distributiemethode in te winnen.
Zorgvuldige voorbereiding
Navraag bij het hoofdkantoor in Brussel leert dat HMB momenteel een landelijk netwerk van tussenpersonen aan het werven is voor de officiële start die in september moet gaan plaatsvinden. “Wij hebben zojuist na een lange en zorgvuldige voorbereiding besloten om op de Nederlandse markt actief te worden. Onze distributiemethode is getoetst en goedbevonden door drie Nederlandse adviesbureaus en voorgelegd aan zowel de SER als de ECD. Ik heb hier een schriftelijke bevestiging van de SER voor me liggen”, aldus algemeen directeur H. Claeys.
Volgens mr H.J. de Meij, hoofd van de afdeling vestigingswetten van de SER, is de distributiemethode van HBM inderdaad diverse malen aan zijn afdeling voorgelegd. Volgens hem heeft de SER daarbij geen oordeel over de HMB-methode uitgesproken. “Dat is geen taak voor ons”, aldus De Meij, die het niet bepaald prettig vindt dat HMB suggereert dat de SER z’n goedkeuring aan de distributiemethode heeft verleend. “Wel heb ik uitgelegd dat de zogenoemde consulent zich moet beperken tot z’n advies en zich verre moet houden van bemiddelen. Hij mag het aanvraagformulier bijvoorbeeld niet uit handen nemen van de klant, aangezien hij daarmee contact legt tussen verzekeringsnemer en verzekeraar. Dat is volgens de Wabb verboden. Ook heb ik diverse malen aangegeven dat de in het plan opgenomen kortingsregeling problemen kan opleveren. Die waarschuwing is blijkbaar in de wind geslagen”.
De ECD krijgt pas na ons bovengenoemd gesprek met directeur Claeys de distributiemethode ter toetsing voorgelegd door HMB. Volgens B. Hilberts, leider van het Assurantie Rechercheteam, zal eerst de juridische afdeling naar de methode moeten kijken voordat een reactie gegeven kan worden.
Consultants
In het kort komt de voorgenomen werkmethode van HMB hier op neer: de tussenpersoon die een agentschap opent, krijgt de diensten van een aantal consultants toegewezen. Deze consultants (zonder assurantie-diploma, maar getraind door HMB) werken op freelance-basis voor de maatschappij, en adviseren consumenten op o.m. fiscaal gebied. Aangenomen mag worden dat in dit advies de aanbeveling van een spaarverzekering met risicodekking van HMB wordt opgenomen, T-50 genaamd. Dit is namelijk het enige HMB-product waar de consulent iets vanaf weet. Deze laat vervolgens een aanvraagformulier achter bij de klant, die dit opstuurt aan de maatschappij.
Hierna komt de tussenpersoon met HMB-agentschap in actie. Hij krijgt de adressen van de kersverse HMB-klanten opgestuurd met het verzoek de polis af te leveren en de contante betaling van f 300 (voor het bijbehorende ‘servicepakket’ en de eerste drie maanden premie). Voor het verrichten van deze handeling ontvangt het intermediair f 164. Vervolgens mag de tussenpersoon de klant in kwestie aan z’n eigen portefeuille toevoegen en desgewenst naar eigen inzicht ‘uitdiepen’. De consulent heeft op dit laatste punt al wat voorwerk verricht door de klant te vragen of er nog interesse bestaat voor andere verzekeringsproducten. Indien de productie goed gaat lopen (volgens rekenvoorbeelden van HMB is de verkoop van 50 producten per week haalbaar), krijgt het betrokken intermediair ook nog een bestandsvergoeding (v.a.750 klanten).
De consulent ontvangt op zijn beurt f 200 per afgesloten verzekering, danwel f 300 zodra hij er meer dan 100 verkocht heeft. De zogenoemde begeleider van de consulent krijgt f 100 per verzekering. Personen die een nog hogere positie in de organisatie bekleden, verdienen eveneens per afgesloten verzekering (multi-levelmarketing).
De toegehapte klant bezit inmiddels behalve de spaarverzekering T-50 ook een ‘servicepakket’. Over de inhoud van dit pakket lopen de meningen vooralsnog uiteen. Volgens directeur H. Claeys is de inhoud nog niet vastgelegd. De in Avifauna uitgenodigde tussenpersonen krijgen echter te horen dat het pakket o.m. bestaat uit de diensten van de tussenpersoon zelf, gratis belastingsadviezen, een kortingsregeling voor hypotheken en andere producten van HMB.
De door HMB in Avifauna onthaalde tussenpersonen werden na afloop van de presentatie uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een studiedag in Gent, waar behalve informatie over de werkwijze van HMB ook meer details over het product T-50 bekend gemaakt zullen worden. Hierbij wordt van deelnemers wel verwacht een bijdrage in de kosten te leveren (f 250). Volgens de organisatie hebben zo’n dertig van de benaderde tussenpersonen positief gereageerd op de uitnodiging.
Restaurant Avifauna in Alphen vormde afgelopen week de uitvalsbasis van Hamburg-Mannheimer.

Reageer op dit artikel