nieuws

Hamburg-Mannheimer actief op Nederlandse markt met netwerk

Archief

Het in Brussel gezetelde Hamburg-Mannheimer International (HMI) is sinds kort in Nederland medewerkers aan het werven die ‘voor avond- en weekendwerk in bijberoep’ kapitaalverzekeringen moeten gaan verkopen. Het hoofdkantoor in Brussel ontkent deze activiteiten en beweert dat men zich beperkt tot een verkennend onderzoek van de Nederlandse markt. In Brabant worden echter al twee maanden op ongebruikelijke wijze HMI-produkten verkocht.

De Nederlandse contactpersoon van Hamburg-Mannheimer International (HMI) is P.G.M. Strijbos. Zijn telefoonnummer staat onder de anonieme advertenties die in het Brabants Dagblad geplaatst zijn. Met deze advertenties (‘wagen en telefoon’) zoekt HMI verkopers die in de avonduren en weekends iets willen bijverdienen (‘f 50 per uur of meer’).
Strijbos is niet alleen contactpersoon van HMI, maar verkoopt zelf eveneens verzekeringsprodukten. “Ik werk nu een maand voor HMI. Zelf kom ik uit de financieel-economische sector, uit de richting van vermogensbeheer”, zegt hij, nadat hij aan de telefoon een toelichting op de activiteiten van HMI heeft voorgelezen.
Strijbos vertelt na enig aandringen hoe de verkoopmethode werkt van de HMI-produkten in Nederland. Hieruit blijkt dat HMI een ongebruikelijke manier gebruikt om de Wabb te ontduiken. “Als we produkten verkopen, dan moeten we de aanvraagformulieren eerst naar België sturen waar ze vervolgens door anderen bij de HMI-organisatie worden ondertekend”, aldus Strijbos.
Deze ongebruikelijke werkwijze wordt min of meer bevestigd door door H. Clyamans, HMI-consulent in Turnhout, hoewel hij de door Strijbos genoemde methode ontkent. Clyamans vertelt nadrukkelijk dat alle verzekeringen voor de Nederlandse consumenten op Belgisch grondgebied zijn gesloten. “Wij hebben overigens slechts enkele produkten verkocht aan familieleden en kennissen van onze contacten in Nederland. Onze contacten zijn bovendien allen personen met een assurantie B-diploma.”
Beide uitspraken zijn opmerkelijk, enerzijds omdat het bij de inzet van gediplomeerde adviseurs helemaal niet nodig is om de produkten op Belgisch grondgebied te sluiten en anderzijds aangezien de heer Strijbos ons juist had verteld dat slechts een aantal van de verkopers over een B-diploma beschikt.
Volgens Strijbos zijn de verkopers van HMI in Nederland niet gebonden via een arbeidsovereenkomst. Ze werken op provisiebasis. Indien deze informatie juist is, overtreedt HMI de Wabb met de verkoop van kapitaalverzekeringen door ongediplomeerde personen die niet in loondienst zijn.
Unieke risicodekking
Volgens Strijbos (zonder B-diploma) brengt HMI sinds twee maanden een uniek produkt op de Nederlandse markt. “Het zijn kapitaalverzekeringen met risicodekking. Andere verzekeringsmaatschappijen kennen dit soort produkten niet”.
Op onze reactie dat er volgens ons door Nederlandse verzekeraars ook kapitaalverzekeringen met risicodekking worden aangeboden, reageert Strijbos: “Ja, maar onze produkten bieden daarnaast nog een plus”. Wat voor plus is dat dan? “Dat is uiteindelijk de verzekering die er in zit, met kapitaaldekking, maar daar zit eigenlijk nog een heel verhaal achter, en dat kan ik u niet zo door de telefoon vertellen. Onder vier ogen gaat dat wat makkelijker. Dan zou ik er wat bijschrijven en tekenen. Dan leeft het wat meer.”
Nadere schriftelijke informatie over de kapitaalverzekering – met plus – wordt wel toegezegd, maar niet verstuurd. Uiteindelijk ontvangen we van het hoofdkantoor uit Brussel een pakket met algemene informatie over HMI.
Ongelukkig
H. Claeys, directeur van het Belgische bedrijf van Hamburg-Mannheimer, is buitengewoon ongelukkig met de onthulling van activiteiten die onder de vlag van HMI in Brabant ontplooid worden. Hij ontkent het bestaan van een Nederlandse verkooporganisatie en suggereert vervolgens dat we door de heer Strijbos zijn voorgelogen: “Wellicht werkt hij juist voor een concurrent, die ons zwart wil maken”. Claeys stelt bovendien dat de naam Strijbos niet in zijn personeels-administratie voorkomt. “En als blijkt dat hij toch voor ons werkt, dan is dat in ieder geval niet lang meer”.
Hamburg-Mannheimer België, de tweede pensioenverzekeraar bij onze zuiderburen, telt 2.000 medewerkers, waarvan 1.500 in zgn. ‘bijberoep’. Het Belgische verzekeringsbedrijf behaalde in 1993 een premie-inkomen van f 114,2 mln. In België vindt de distributie plaats via een variant op netwerkmarketing. Het Duitse moederbedrijf is voor 80% in handen van de Münchener Rück en voor 20% van Allianz.
Diverse Belgische agenten van HMI staan reeds als sub-agent ingeschreven bij de SER. Dit geldt eveneens voor Hamburg-Mannheimer Consulting NV (sinds 1 januari 1995).
Volgens Claeys moeten deze inschrijvingen gezien worden als onderdeel van de zorgvuldige voorbereidingen die getroffen worden voor de introductie van HMI in Nederland. Samen met een grote, niet nader genoemde assurantiemakelaar en een advocatenkantoor wordt de Nederlandse markt in kaart gebracht. Zo zijn er volgens HMI reeds diverse tussenpersonen op uitnodiging naar Brussel afgereisd om de produkten van HMI in ogenschouw te nemen.

Reageer op dit artikel