nieuws

Halfjaarcijfers ABN Amro: forse nieuwe levenproduktie

Archief

Het assurantiebedrijf van ABN Amro heeft in de eerste helft van dit jaar het provisie-inkomen in ons land zien toenemen met bijna 9% tot f 122 (112) mln.

De toename van de provisie-inkomsten is volgens ABN Amro te danken aan een lichte groei van de provisies uit schadeverzekeringen, en een forse toename van de levenprovisies. “Hierbij dient bedacht te worden dat de afsluitprovisie op eigen produktie niet ineens, maar verspreid in de tijd wordt verantwoord”, aldus ABN Amro. De nieuwe produktie van verzekeraar ABN Amro Leven zou “aanzienlijk” zijn gestegen; het bruto premie-inkomen van de maatschappij nam toe tot f 244 mln (+44%!).
Het totale provisie-inkomen van ABN Amro Assurantiën beliep in het eerse halfjaar f 141 (131) mln. Aan overige baten incasseerde het assurantiebedrijf nog eens f 39 (21) mln, waarvan f 19 (6) mln in ons land.

Reageer op dit artikel