nieuws

Half miljoen winst St. Barbara (Nijmegen)

Archief

Het Onderlinge Uitvaartfonds St. Barbara uit Nijmegen heeft vorig een nettowinst van bijna een half miljoen geboekt.

Dat winstcijfer is zo’n 40% lager dan in 1997, toen de beleggingsresultaten veel hoger uitvielen. Het brutoresultaat bedroeg f 0,8 (1,3) mln. De winst is toegevoegd aan de reserves, waardoor het eigen vermogen nu f 8,25 mln bedraagt. De vereiste solvabiliteit is f 4,54 mln.
Het ledenbestand van de onderlinge baart het bestuur meer zorgen. Al jaren is de groei daarvan kleiner dan 1%. Eind vorig jaar telde St. Barbara 111.532 verzekerden, 0,4% meer dan het jaar daarvoor. Het brutopremie-inkomen steeg met 5% tot f 7,4 (7,1) mln, waarvan f 0,4 (0,4) mln voor aanvullende verzekeringen.

Reageer op dit artikel