nieuws

Gunstige jaarcijfers Onderlinge ‘s-Gravenhage

Archief

Levensverzekeraar Onderlinge ‘s-Gravenhage is in 1998 gestaag doorgegroeid. Ook schadedochter Neerlandia van 1880 kan op gunstige cijfers bogen.

Onderlinge ‘s-Gravenhage boekte een brutoresultaat van f 35,7 (34,8) mln. Aan nettowinst is daarvan f 35,2 (34,0) mln overgebleven.
Gewoontegetrouw keert de Haagse onderlinge zo’n 95% van zijn winst uit aan de polishouders. De winstuitkering bedraagt dit keer f 34,5 (32,5) mln. Het resterende bedrag wordt aan de reserves toegevoegd.
Onderlinge ‘s-Gravenhage boekte vorig jaar aan brutopremies f 149,7 (145,5) mln. Daarvan is 5% afkomstig van collectieve contracten. Het periodieke premie-inkomen voor eigen rekening kwam bijna 7% hoger uit op f 89,8 (84,1) mln. De koopsompremies daalden tot f 58,4 (60,0) mln; hierin is begrepen de winstdeling over 1997 à f 29,8 mln ter verhoging van de verzekerde bedragen.
Het belegd vermogen van Onderlinge ‘s-Gravenhage is inmiddels gestegen tot f 1,8 miljard. De nieuwe productie van verzekerd kapitaal was f 623,8 mln. Na verval (f 342,2 mln) komt het totale verzekerde bedrag uit op f 5.761 mln. De directie noemt de nieuwe productie in het eerste kwartaal van dit jaar “wederom aanzienlijk”.
Per 1 mei heeft mr. Frits Kalff de Onderlinge-directie verlaten. Hij is commissaris geworden. Zijn vervanger is mr. Evert Schipaanboord, sinds oktober adjunct-directeur.
Neerlandia
Dochter Neerlandia van 1880 boekte een brutopremie-inkomen van f 20,4 (20,6) mln, waarvan f 16,1 (16,4) mln voor eigen rekening. De (bruto)brancheverdeling is als volgt: Ongevallen/ziekte f 2,4 (2,4) mln, Motorrijtuigen f 7,5 (7,4) mln, Brand f 8,4 (8,6) mln en overige branches f 2,2 (2,2) mln.
Het technisch resultaat verbeterde tot f 1,0 (0,6) mln, verdeeld over: Ongevallen/ziekte f -0,1 (0,2) mln, Motorrijtuigen f -0,3 (-0,8) mln, Brand f 1,2 (1,2) mln en overige branches f 0,2 (0,0) mln. De nettowinst van Neerlandia van 1880 bedroeg f 1,3 (1,1) mln.
Bij Onderlinge ‘s-Gravenhage en Neerlandia van 1880 werken in totaal 296 (306) medewerkers.

Reageer op dit artikel