nieuws

Guijt Pensioenbureau wil van De Amersfoortse extra beloning

Archief

Pensioenadviesbureau Guijt vindt dat het zoveel werk heeft gehad aan een ziekteverzuimclaim bij De Amersfoortse, dat het een declaratie heeft ingediend.

Koos Guijt van het gelijknamige pensioenadviesbureau in Moergestel, is boos op De Amersfoortse. De onenigheid gaat over een claim uit 1997 van een bedrijf dat via Guijt voor ziekteverzuim is verzekerd. De schade werd te laat geclaimd omdat – hetgeen Guijt van tevoren liet weten – de betrokken arbodienst de gegevens te laat aanleverde. Daarna was er geharrewar over gegevens die Guijt zegt gestuurd te hebben en die De Amersfoortse zegt niet ontvangen te hebben.
Op een gegeven moment wilde de Amersfoortse de claim niet meer in behandeling nemen. Uit de stukken blijkt dat de verzekeraar dit standpunt te laat innam. Er werd eerst om gegevens gevraagd; op de mededeling dat die later zouden komen, werd niet afwijzend gereageerd en dus lijkt het niet onlogisch dat Guijt verwachtte dat de claim zou worden gehonoreerd.
Medio vorig jaar schakelde Guijts cliënt een advocaat in. De Amersfoortse bood aan uit coulance de helft van de schade te vergoeden, maar dit werd door Guijts cliënt afgewezen. Uiteindelijk is de gehele schade van f 14.000 betaald, plus de buitengerechtelijke kosten.
Extra beloning
Guijt verwijt De Amersfoortse een “onbehoorlijke handelwijze” en “gezichtsverlies” tegenover zijn cliënt en claimt voor extra kosten die hij in verband met de claim heeft moeten maken f 1.395. De Amersfoortse heeft dit afgewezen met het argument, dat het begeleiden van een cliënt de ene keer meer werk vergt dan de andere keer en dat dit in de provisie is verdisconteerd.
De Amersfoortse zegt desgevraagd in een commentaar op de kwestie: “Dat het betreffende dossier zeker niet de schoonheidsprijs verdient, ligt aan beide partijen. Vandaar dat wij uiteindelijk tot volledige vergoeding zijn overgegaan. Het geven van een vergoeding van extra kosten, los van de vraag hoe deze hard te maken zijn, past ten principale niet in de huidige beloningsstructuur van onze bedrijfstak.”
De veronderstelling die Guijt tegenover AM uitte, dat de slordigheid van De Amersfoortse een topje van de ijsberg kan zijn, wordt door De Amersfoortse van de hand gewezen. “Ten eerste is dat niet zo en ten tweede heeft Guijt slechts drie polissen bij ons lopen en heeft hij daar dus geen zicht op.”

Reageer op dit artikel