nieuws

GS verkocht aan Hakenberg Groep

Archief

Wim de Witte heeft afgelopen week de activa en portefeuillerechten van het volmachtbedrijf GS Verzekeringen verkocht aan de Hakenberg Adviesgroep in Oldenzaal (NVA-lid). Van de aanwezige productie zal Hakenberg alleen ‘gewenste’ risico’s overnemen. De Witte zelf trekt zich terug.

Het bedrijf gaat, inclusief de 32 overgebleven personeelsleden, verder onder de naam ‘NovioPolis Hakenberg Nijmegen’, en blijft in die stad gevestigd aan het Keizer Karelplein. Een deel van de aanwezige risico’s zal na selectie ondergebracht worden door het van de groep deel uitmakende volmachtbedrijf Hakenberg Assuradeuren.
Eén der volmachtgevers, Delta Lloyd, laat overigens alvast weten bedankt te hebben voor deze eer. Hakenberg-directeur John Nijhuis wuift deze bewering echter lachend weg: “Wat Delta Lloyd tegen u zegt, komt bepaald niet overeen met de werkelijkheid…” (zie ook kader, red.). Nijhuis zegt bovendien dat hij de volmacht van Delta Lloyd voor NovioPolis helemaal niet nodig heeft: “Wij gaan dat geheel anders aanpakken”. Een toelichting op deze aanpak wil hij op dit moment nog niet geven. Dit geldt evenzeer voor informatie over de aankoopprijs van GS. “Het was te duur”, zegt Nijhuis.
Niks meeslepen
Een eis van de Hakenberg Groep bij de overname was dat Wim de Witte zou vertrekken uit de organisatie. “Wij willen niks meeslepen uit het verleden van GS Verzekeringen. Wij vinden ook slechts de organisatie van het bedrijf interessant: de computers en de direct-writingstructuur passen goed bij de door onze groep uitgezette strategie. Het bedrijf gaat verder met een eigen activiteit onder de nieuwe naam NovioPolis”, aldus Nijhuis.
De Hakenberg Groep uit Oldenzaal (zestig medewerkers exclusief GS) is volledig eigendom van directeur John Nijhuis (58) en bestaat behalve uit een holding en een participatiemaatschappij uit onder meer de bedrijven Hakenberg Assurantie Makelaardij, Hakenberg Assurantie-Adviseurs, Hakenberg Pensioenadviseurs en Hakenberg Assuradeuren.
De groep richtte zich tot nu toe op de regio Noord-Oost Nederland. Met de overname van GS komt daar verandering in. “Wij zullen vanuit Nijmegen gaan mikken op Midden- en Zuid-Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen. Het ‘verdringingsgebied’ West-Nederland laten wij daarentegen liever voor wat het is”, aldus Nijhuis.
De claim die GS denkt te hebben aan het adres van AGF/De Schelde, zal volgens De Witte uitbesteed worden aan een juridisch adviesbureau. De Witte zelf zegt inmiddels gevraagd te zijn voor een functie buiten de verzekeringsbedrijfstak. Hij wordt waarschijnlijk directeur van een productiebedrijf in de industriële sector. Tot zijn vertrek werkt hij mee aan de overdracht aan Hakenberg.
Volop belangstelling voor GS
Wim de Witte zegt de afgelopen maanden geen reden tot klagen te hebben gehad over belangstelling voor de portefeuille van zijn volmachtbedrijf. De grote marktpartijen stonden bij wijze van spreken in de rij bij de achterdeur van GS, hoewel zij in het openbaar vaak afstand namen van wat er bij het Nijmeegse volmachtbedrijf gebeurde. De Witte: “Onder andere Delta Lloyd heeft volledige volmachten afgegeven aan volmachtbedrijven om de GS portefeuille over te nemen. De eerste vier maanden zou dat zelfs tegen dezelfde condities gaan. Ik heb het zwart op wit gezien, inclusief handtekening van directeur volmachtbeheer Frankhuisen”.
Volgens De Witte had ook Nationale-Nederlanden een volmacht neergelegd voor de overname. Hooge Huys spande echter de kroon: “Dat liet een actuarieel bureau een onderzoek naar GS verrichten, kreeg daarbij alle informatie over onze tussenpersonen met een goed renderende portefeuille, zag vervolgens af van het collectieve verhaal en ging daarna langs bij de meest interessante tussenpersonen. Deze hoefden slechts een kopiepolis te overleggen. Een aanvraagformulier vond Hooge Huys niet nodig”.

Reageer op dit artikel