nieuws

GS Overijssel wijst de gemeenten op startersleningen

Archief

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de gemeenten in die provincie gewezen op de mogelijkheid van startersleningen.

De gemeenten zijn opgeroepen om deel te nemen in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Er zijn nog dertien Overijsselse gemeenten die dat niet doen.
Door het Stimuleringsfonds kunnen leningen worden verstrekt waarmee starters op de woningmarkt ondersteund kunnen worden om toch een eigen woning te kopen.
Minister Dekker stort dit jaar _ 40 mln extra in het fonds. Hiermee kunnen tienduizend startersleningen verleend worden. Het provinciaal bestuur van Overijssel is van mening, dat gelet op de lange wachtlijsten, er veel meer woningen voor starters beschikbaar moeten komen.

Reageer op dit artikel