nieuws

Grote verzekeraars verdeeld over NN-plan voor e-broker

Archief

De grote verzekeraars zijn verdeeld over het plan van Nationale-Nederlanden om deze zomer te starten met een virtueel assurantiekantoor. Delta Lloyd is in beginsel positief over het initiatief, maar concerns als Aegon en ASR zijn terughoudend. Amev doet sowieso niet mee, terwijl AXA niet zou zijn benaderd.

Het virtuele assurantiekantoor, een 100%-dochter van Nationale-Nederlanden (NN), wil volgens planning producten en diensten aanbieden van zo veel mogelijk intermediairmaatschappijen in ons land. Het idee is afgekeken van de eind vorig jaar overgenomen Amerikaanse Internet-broker QuickQuote (www.quickquote.com, zie ook de rubriek Kijk op Internet).
De e-broker moet onafhankelijk gaan opereren en zal consumenten de mogelijkheid bieden om financiële producten te vergelijken op prijs, kwaliteit en voorwaarden. De producten kunnen rechtstreeks of via het intermediair worden aangekocht, onder meer aan de hand van een ‘persoonlijk situatieprofiel’, liet NN-directievoorzitter Bert Richaers weten bij de presentatie van het plan.
ASR
Over deelname aan het initiatief heeft ASR-groep (De Amersfoortse, Europeesche, Stad Rotterdam en Woudsend) officieel nog geen besluit genomen, zegt bestuursvoorzitter Carlo de Swart. Hij geeft echter aan bepaald niet enthousiast te zijn. “Het plan komt binnenkort op de rol. Als er enig afbreukrisico is voor het intermediair, dan haakt ASR af.” De Swart is bevreesd voor een afglijden van de virtuele tussenpersoon tot direct-writer. “Ik pas ervoor om eventueel daar medeverantwoordelijk voor te kunnen worden gesteld.”. De ASR-topman begrijpt dat Richaers medestanders zoekt voor realisering van zijn plan, maar ziet er niets in om de verstandhouding met het intermediair te bruuskeren.
Amev
Amev heeft sterke twijfels over het (wel)slagen van het Internet-project van NN. De Fortis-dochter vindt bovendien dat een intermediairmaatschappij niet op deze manier rechtstreeks mag concurreren met haar primaire distributiekanaal.
Bestuursvoorzitter Co van Angelen bevestigt dat Amev niet meedoet. “Amev wil niet dansen op twee bruiloften”, zegt Van Angelen, in een variatie op het ‘hinken op twee gedachten’. Collega-directeur Walter Mutsaers van Amev Schade uitte op een seminar voor driehonderd tussenpersonen hardop de noodzaak tot het scheppen van duidelijkheid in het distributiebeleid van een verzekeraar. “Ben ik er voor de tussenpersoon, of ga ik het zelf doen”, is de vraag die beantwoord moet worden. Zowel intermediair als verzekeraars moeten durven kiezen en aan hun keuze dan ook maximale invulling willen geven, aldus Mutsaers.
Delta Lloyd
Veel positiever tegenover het NN-plan staat Delta Lloyd Nuts Ohra. Het concern vindt dat de snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie dwingen tot continue oriëntatie door verzekeraars. “We kunnen en mogen daarin niet achterblijven, zeker als het ons primaire distributiekanaal aangaat”, licht Chris Tesselhof van de raad van bestuur toe.
Dat verklaart volgens Tesselhof “de positieve grondhouding” waarmee Delta Lloyd het initiatief van NN zal bestuderen. “Past hun businessplan binnen ons distributiebeleid en is de samenwerking profijtelijk voor zowel het intermediair als Delta Lloyd, dan doen we mee, en anders niet.”.
Van een profijtelijke samenwerking kan volgens hem alleen sprake zijn wanneer de werkmaatschappij Delta Lloyd een gelijkwaardige inbreng heeft in het Internet-project, onder meer tot uiting komend in een aandelenparticipatie in de op te richten e-broker. “Delta Lloyd wil geen vazal zijn die is vastgebonden met een fluwelen koordje aan de koets die NN heet. We zullen beslist niet achter in de rij meelopen”, benadrukt Tesselhof.
Aegon
Aanmerkelijk terughoudend in haar reactie is Aegon. Het concern zegt nog geen besluit te kunnen nemen over deelname aan het NN-project. “Wij zijn ingelicht over het businessplan, maar inhoudelijk weten we nog niets. Dus willen we eerst zien wat NN te bieden heeft”, verklaart een woordvoerder.
AXA laat desgevraagd schriftelijk weten “niet te zijn benaderd” door NN. “AXA volgt de stappen die Nationale-Nederlanden zet met belangstelling”, is de formele reactie. Internet-technologie is volgens AXA wel “een goede kans om service via bestaande distributiekanalen te verbeteren en de snelheid te vergroten.”
Een rasechte intermediairmaatschappij als Zwolsche Algemeene zegt evenmin door NN te zijn benaderd voor participatie. “We zullen ook niet meedoen”, zegt directeur Schade Egbert Gerritsen. Hij geeft verder aan dat Zwolsche Algemeene op korte termijn een beleidsplan wil opstellen hoe bij voorkomende Internet-ontwikkelingen moet worden gehandeld. “Er komen natuurlijk meer initiatieven op dit gebied, ook van tussenpersonen zelf. Het is dan raadzaam om te weten of je aan die tussenpersonen ook een agentschap wilt blijven verlenen.”
Carlo de Swart (ASR): “Relatie met intermediair niet bruuskeren”.
Chris Tesselhof: “Businessplan e-broker met positieve grondhouding bestuderen.”

Reageer op dit artikel