nieuws

Grote verzekeraars minder succesvol met verzuimbeleid

Archief

door Gerwin van der Lei

In tegenstelling tot vele andere sectoren wil de verzekeringssector geen geld investeren in een arboconvenant over werkdruk en RSI. In zo’n arboconvenant worden afspraken tussen werkgever, werknemer en overheid gemaakt over het terugdringen van ziekteverzuim. Het zijn vooral de grote verzekeraars die zelf veel initiatieven nemen om het ziekteverzuim terug te brengen. Toch kunnen juist de grote verzekeraars nog veel van de kleintjes leren.
Het terugbrengen van ziekteverzuim levert werkgevers geld op, zeker nu de wettelijke maatregelen steeds meer gebaseerd zijn op financiële prikkels. Er wordt daarom flink geïnvesteerd in de reductie van ziekteverzuim. De HRM-afdelingen Human Resource Management) kregen een duidelijke opdracht: wees creatief en zorg dat het ziekteverzuim daalt.
Fitness
Met het beeld van gezonde personen uit de Linera reclame zijn de HRM’ers aan de slag gegaan. Op de veertiende etage van het Utrechtse hoofdkantoor van AXA is een grote fitnessruimte ingericht. De inspanningen van de medewerkers op de loopband worden beloond met een mooi uitzocht: bij helder weer is zelfs de Amsterdamse Arena zichtbaar. Circa 150 werknemers maken actief gebruik van deze mogelijkheid. Dit betekent echter wel dat de overige 750 werknemers er geen gebruik van maken.
Het belang van gezond leven is ook bij andere verzekeraars een rode draad in het ziekteverzuimbeleid. Aegon heeft in haar kantoren een goed bezochte ‘gezondheidsmarkt’ georganiseerd. De medewerkers werd geleerd hoe men gezonder kan leven. Zo kon men plaatsnemen in een simulator om het effect van drank achter het stuur te beleven. Veel medewerkers hadden deze ervaring nog niet eerder in lunchtijd gehad.
Roken
Roken neemt een centrale plaats in het arbobeleid van verzekeraars in. De eerste vraag is of er alleen in ‘bushokjes’ gerookt mag worden, of dat de werknemers bij de voordeur van het representatieve gebouw moeten staan. Vervolgens is de vraag of dit peukje in de tijd van de baas of in eigen tijd wordt opgestoken. Bij Zwitserleven moet je uitklokken voordat je gaat roken!
Generali ziet voorlichting als het sleutelwoord in de bestrijding van ziekteverzuim. De opvatting is dat medewerkers zich bewust worden van risico’s en hun verantwoordelijkheden in het vermijden daarvan, als je helder en indringend informatie geeft. Maar hoe indringend er ook geïnformeerd wordt, het is geen garantie voor succes. Vele organisaties geven uitgebreide voorlichting over het goede gebruik van het peperdure arbo-gecertificeerde meubilair, om vervolgens te zien hoe de medewerkers de dag doorbrengen in een houding die erg overeenkomt met die van orang-oetans in Burgers Zoo.
Aandacht
Een ander voorbeeld van een frictie tussen de – o zo goede – theorie en de praktijk zijn kostbaar ingerichte thuiswerkplekken, waar vervolgens geen gebruik van wordt gemaakt, omdat de laptop op de keukentafel wordt opengeklapt. En dan is er nog netjes anti-RSI software als WorkPace op de computer geïnstalleerd, dat vervolgens door de medewerker wordt weggedrukt omdat het nu even niet uitkomt.
Aandacht voor de zieke werknemer blijkt zeer effectief te zijn voor de bestrijding van ziekteverzuim. Deze wetenschap heeft onder andere geleid tot de Wet Verbetering Poortwachter. Mede door deze wet is landelijk een daling van het ziekteveruimpercentage waarneembaar.
Daarnaast zien we een positieve ontwikkeling in de bestrijding van ziekteverzuim, namelijk de verschuiving van de aandacht voor de zieke werknemer naar aandacht voor de oorzaak van de ziekte. Zieke werknemers beter maken, kost immers meer inspanning dan het bestrijden van de oorzaak van de ziekte.
Het arbobeleid van AXA en Fortis Bank speelt hierop in. Het heeft in beide organisaties de titel ‘vitaliteit’. Ziekteverzuim wordt in dit kader gezien als een signaal van matige vitaliteit, evenals verschijnselen als RSI, personeelsverloop, conflicten, slechte werksfeer en mentale afwezigheid. De focus op vitaliteit moet leiden tot meer gemotiveerde en daarmee productievere medewerkers.
Individuele aandacht
Veel grote verzekeraars spannen zich in om ziekteverzuim te beperken. Een sectorale aanpak van het ziekteverzuim zou in hun beleving vooral goed zijn voor de kleine verzekeraars; die kunnen dan leren van de projecten bij grote verzekeraars. Het tegendeel is echter waar. Het gemiddelde ziekteverzuim in organisaties met minder dan tien werknemers is slechts de helft van het ziekteverzuim in organisaties met meer dan honderd werknemers.
Ten opzichte van grote bedrijven kenmerken kleine zich door een grotere betrokkenheid van de medewerker bij het resultaat van de organisatie, directere aandacht voor de medewerker, meer vrijheid voor de medewerker bij het inrichten van zijn werk et cetera. Echt effectief ziekteverzuimbeleid gaat dan ook uit van deze waarden.
Door de grote drang naar efficiency snijden grote bedrijven in het aantal leidinggevenden, waardoor de individuele aandacht voor de werknemer aanzienlijk afneemt. Ondanks de druk vanuit HRM staat de bestrijding van ziekteverzuim niet bovenaan de prioriteitenlijst van deze leidinggevenden. Kijk naar het aantal afmeldingen van leidinggevenden voor de training ‘hoe om te gaan met ziekteverzuim?’ en je hebt het antwoord op de vraag waarom veel inspanningen geen effect hebben.
Gerwin van der Lei is onderhandelaar voor vakbond De Unie

Reageer op dit artikel