nieuws

Grote medische instellingen gaan zelf verzuimrisico dragen

Archief

PGGM Verzekeringen heeft een miljoenenverlies op ziekteverzuimcontracten. Er zijn maatregelen getroffen en die hebben ertoe geleid dat vijfhonderd zorginstellingen – die samen meer dan de helft van de verzekerde werknemers hebben – het contract hebben opgezegd.

De verzekeringspoot van PGGM – het pensioenfonds voor de gezondheidszorg -heeft over de periode maart 1996 tot eind 1998 een totaalverlies geleden van f 120 miljoen. De betreffende omzet bedraagt / 150 miljoen op jaarbasis (1998). Op grond van dit verlies heeft PGGM Verzekeringen begin dit jaar de premies met 40% verhoogd en de dekking teruggebracht tot 70% van het loon (de wettelijke uitbetalingsplicht van de werkgever).
Tot april had de verzekeraar 2.300 medische instellingen (zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen) en instellingen in de welzijnssector (culturele- en sport-instellingen) voor ziekteverzuim verzekerd. Op 1 april zijn daarvan vijfhonderd opgestapt. Qua aantal verzekerde werknemers is dit een fikse aderlating: in plaats van 250.000 werknemers omvatten de contracten nu nog maar 110.000 werknemers. In de maand mei zullen nog een paar kleinere werkgevers het contract beëindigen.
Draagvlak
De verzekeraar kan nog niet aangeven hoe groot straks de omzet op jaarbasis is, maar benadrukt dat het huidige draagvlak voldoende is om verder te gaan met de verzuimverzekeringen. Wel zal met de instellingen worden gezocht naar structurele oplossingen. Bij de medische instellingen bedraagt het verzuimpercentage ongeveer 10%, landelijk is dit circa 5,5%.
De uittreders zijn grotere ziekenhuizen en verpleeghuizen. Volgens de verzekeraar gaan zij – hun draagvlak is daar groot genoeg voor – nu zelf het risico dragen. Achmea en Nationale-Nederlanden, die veel in de medische sector werken, zeggen dat zij van deze medische instellingen inderdaad geen aanvragen hebben gekregen.

Reageer op dit artikel