nieuws

Grote interesse bij fysiotherapeuten en huisartsen voor Fundum-aanbod

Archief

“De fax ratelt maar door, de aanvragen stromen binnen.” Dit zegt Jan Oosterbroek, directeur van Fundum, over zijn actie onder fysiotherapeuten en huisartsen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum heeft van het rumoer op de aov-markt voor (para)medici gebruik gemaakt door 18.000 huisartsen en fysiotherapeuten een mailing te zenden waarin zij worden aangespoord offerte te vragen voor de ArbeidsGeschiktheidVerzekering. Tot eind januari gold hierbij een actietarief dat volgens Oosterbroek zo’n 10% lager ligt dan de reguliere premie. “De animo bij de beroepsgroepen is dermate groot dat iedereen de afgelopen twee weekends heeft doorgewerkt”, zegt Oosterbroek. “De respons is meer dan 2,5%.”
Bij het actietarief wordt geen premiegarantie gegeven. “Dat is niet nodig, want wij voeren een stabiel premiebeleid.” De korting is mogelijk doordat de provisie lager is. “Normaal is die bij ons 20% – wij brengen daar dit jaar beslist geen wijziging meer in – maar voor het actietarief is dit 15%: 7,5% doorlopende sluitprovisie en 7,5 doorlopende provisie.”
In de brieven waagt Fundum zich niet aan een dekkingsvergelijking. Wel wordt de actiepremie vergeleken met die van “een concurrerend aanbod”. Voor fysiotherapeuten geeft Fundum onder meer het volgende voorbeeld: bij een verzekerd inkomen van f 73.000, 30 dagen eigen risico en een geïndexeerde uitkering bedraagt de jaarpremie voor een 36-jarige f 8.287, hetgeen een voordeel zou opleveren van f 1.988. Onder dezelfde condities betaalt een 36-jarige huisarts f 6.811, hetgeen een voordeel zou opleveren van f 923.
‘Meeùs-kwestie slecht voor de branche’ Hoewel arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum wellicht garen kan spinnen bij het rumoer rondom de mantelcontracten Meeùs/Interpolis en Movir (zie elders in dit AM) vindt Fundum-directeur Jan Oosterbroek de affaire “een slechte zaak”. “Daar heeft Meeùs de branche een slechte dienst mee bewezen. Ik begrijp bovendien niet dat Interpolis zich niet heeft bemoeid met die brieven aan fysiotherapeuten en huisartsen. Je sluit immers samen zo’n mantelcontract. Vooral voor het aanzien van het intermediair is zo’n rechtszaak slecht. Ik denk dat de NVA en de NBvA hier een les uit moeten leren.”

Reageer op dit artikel