nieuws

Groninger kantoor NOWM en Risk Consultants spoedig dicht

Archief

Delta Lloyd verwacht het kantoor van NOWM en Risk Consultants in Groningen medio volgend jaar te kunnen sluiten. Deze sluiting vloeit voort uit de integratie van moedermaatschappij Erasmus Verzekeringen in de Delta Lloyd-organisatie.

Van de 48 medewerkers van NOWM en Risk Consultants komen er 20 in aanmerking voor een standplaatswijziging van Groningen naar Amsterdam. Voor 16 medewerkers vervalt de functie. Zij worden herplaatst en in het kader van het sociaal plan van Delta Lloyd begeleid ‘van werk naar werk’. Althans, als de ondernemingsraad van Erasmus en de vakorganisaties kunnen instemmen met de toepassing van het sociaal plan van Delta Lloyd. “De medewerkers van Erasmus zijn immers nooit betrokken geweest bij de totstandkoming van dit sociaal plan”, aldus vakbond De Unie. Daarom vindt hierover momenteel een consultatieronde plaats.
Mini-cao
Naast de sluiting van het kantoor in Groningen is Delta Lloyd van plan om alle Erasmus-medewerkers al per 1 januari volgend jaar in dienst te laten treden van Delta Lloyd Services en daarmee ook onder de werkingssfeer te brengen van de Delta Lloyd-cao. Men wil met de vakorganisaties een soort ‘mini-cao’ afsluiten, met daarin een vertaling van Erasmus-arbeidsvoorwaarden naar Delta Lloyd-voorwaarden.
“Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van ons sociaal plan en vinden het ook logisch om dit plan voor Erasmus in te zetten. Als de vakbonden aanvullingen hebben, dan vernemen wij die graag. Verder zal het traject met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden doorlopen”, aldus de woordvoerder van Delta Lloyd.
De samensmelting van beide organisaties heeft overigens geen gevolgen voor het Erasmus-label: eerder werd al bekendgemaakt dat dit blijft bestaan.

Reageer op dit artikel