nieuws

Groen licht van NMA voor fusie van Agis met Achmea

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) geeft groen licht voor de fusie tussen Achmea en zorgverzekeraar Agis. Volgens de kartelpolitie ontstaat er geen economische machtspositie die de concurrentie beperkt. Na de fusie is Achmea Agis de grootste zorgverzekeraar in Nederland, met een marktaandeel van circa 30%.

De NMA constateert dat er naast de nieuwe combinatie op landelijk niveau diverse grote andere verzekeraars actief blijven met aanzienlijke marktaandelen, zoals Uvit, CZ en Menzis. Gezien de aanwezigheid van deze concurrenten en een aantal andere landelijke spelers, ziet de NMA na de fusie geen concurrentiebelemmeringen ontstaan.
“Daarnaast is de zorgverzekeringenmarkt volop in beweging, onder andere doordat steeds meer verzekerden zich aansluiten bij collectiviteiten. Hierdoor zullen
de zorgverzekeraars ook de komende jaren moeten blijven concurreren om de gunst van de consument. Daarmee acht de NMA het niet aannemelijk dat een collectieve machtspositie kan ontstaan.”
Provincies
De NMA merkt verder op dat de nieuw te vormen onderneming in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland een relatief sterke marktpositie krijgt. “Dit heeft evenwel geen nadelige gevolgen voor de concurrentie op deze markten vanwege de concurrentie van andere landelijke spelers, het aanbod van landelijke polissen en het belang van collectieve contracten die landelijk worden aangeboden.”
De NMA heeft bij haar onderzoek de Nederlandse Zorgautoriteit geraadpleegd. Deze onderschrijft de inzichten van de NMA.

Reageer op dit artikel