nieuws

Groeiende schadelast drijft autopremies VS in 2004 verder omhoog

Archief

Automobilisten in de VS moeten voor het komende jaar rekening houden met een verdere verhoging van de autoverzekeringspremies met zo’n 6%

Dit jaar gingen de tarieven reeds met 8,5% omhoog. Volgens het Amerikaanse centrum voor de verzekeringsstatistiek zijn beide verhogingen toe te schrijven aan de groeiende schadelast. Vooral de medische kosten van verkeersslachtoffers (+ 20%) en de toegekende smartengeldvergoedingen (+ 73%) nemen de laatste jaren toe. Daarnaast vertonen ook de kosten gemoeid met autoreparatie, autodiefstallen en verzekeringsfraude een stijgende lijn. Een groot deel van de schadevergoedingen (ruim € 73 mln in 2003) heeft betrekking op de WA-dekking.

Reageer op dit artikel