nieuws

Groeiend Sun Alliance Leven ziet verlies groter worden

Archief

Sun Alliance Leven is vorig jaar sneller gegroeid dan aanvankelijk verwacht. Het verlies van de sinds 1990 actieve levensverzekeraar is daardoor groter uitgevallen dan in 1995: f 4,0 (3,3) mln.

Algemeen directeur Cees de Reus maakt zich niet zo druk om het gegroeide verlies. “Wij kiezen voor een geplande groei en een volledige beheersing van de kosten. We bouwen een door en door gezonde portefeuille op, die vóór het einde van deze eeuw zijn vruchten gaat afwerpen.”
Het bruto premie-inkomen van Sun Alliance kwam vorig jaar uit op f 24,7 (19,4) mln, waarvan f 12,0 (8,4) mln uit periodieke premies. Zo’n 95% van de premies is afkomstig van individuele overeenkomsten, bijna allemaal beleggingsverzekeringen op basis van universal life.
Sun Alliance verwerkt de afsluitprovisie volledig in het eerste jaar in het resultaat. De bedrijfskosten kwamen in 1996 uit op f 9,3 (7,7) mln, waarvan f 4,8 (3,9) mln aan provisies. Omdat de groei (en dus de eerste kosten) sneller is verlopen dan gepland, is het resultaat negatiever uitgekomen. De gestegen opbrengsten uit beleggingen, van f 2,2 mln naar f 2,7 mln, helpen daar niet veel aan.
Het eigen vermogen dreigde door het verlies van f 4 mln te slinken tot f 3,8 (7,8) mln. Om die reden heeft aandeelhouder Royal & Sun Alliance Insurance Group in december het aandelenkapitaal verhoogd met f 12 mln. De solvabiliteit is hiermee op f 15,7 (7,7) mln gebracht, daar waar f 2,1 mln vereist is. “Onze aandeelhouder vindt die injectie geen probleem”, aldus De Reus. “Zij weten wel hoe we er werkelijk voor staan.”
Inclusief het verlies van 1996 is de totale fiscale verliescompensatie van Sun Alliance Leven op f 21,4 mln gekomen. Dat bedrag mag de maatschappij in de komende jaren dus nog aan winst behalen, alvorens belasting moet worden betaald.

Reageer op dit artikel