nieuws

Groei verzekeringsbedrijf komt uit het levenbedrijf

Archief

De Nederlandse verzekeringsbedrijfstak heeft in 1999 voor ruim f 80 mld aan premies geïncasseerd. De winst schoot onder impuls van de levensverzekeraars omhoog naar f 6,8 (5,5) mld, zo blijkt uit het onlangs verschenen AM Jaarboek 2001.

Met een premie-omzet van f 80,1 (74,6) mld is Nederland het tiende assurantieland ter wereld. De premiestijging van gemiddeld 7,4% blijft achter bij die van voorgaande jaren: 10,7% in 1998 en ruim 8% in de drie jaren daarvoor.
De omzet uit levensverzekeringen wint verder aan belang. In het verslagjaar is voor f 46,1 (42,5) mld besteed aan levenpolissen (+8,4%). Dat groeipercentage is nadrukkelijk lager dan in voorgaande jaren, maar het winstcijfer is daarentegen versneld omhoog geschoten. Na een stijging van 26,4% komt het gezamenlijke nettoresultaat van de 94 levensverzekeraars in 1999 uit op ruim f 5,3 (4,2) mld.
Het schadebedrijf moet het doen met een premiestijging van 6,1% tot f 33,9 (31,9) mld. Het nettoresultaat toont herstel, na de 40% winstdaling in 1998. Dit verslagjaar komt de winst 16,5% hoger uit op ruim f 1,4 (1,2) mln. Een kleine deelmarkt wordt gevormd door de natura-uitvaartverzekeraars. Zij komen in 1999 tot een premie-omzet van f 180 (166) mln.
De 94 levensverzekeraars, 300 schadeverzekeraars en 50 natura-uitvaartverzekeraars zijn samen goed voor een nettoresultaat van f 6,8 (5,5) mld.
Miljardairs
De verzekeringsmarkt wordt gedomineerd door een select aantal concerns. In totaal zijn er dertien concerns die met hun brutopremie-inkomen de grens van f 1 mld premie weten te overschrijden. De dertien miljardairs (zie overzicht) hebben gezamenlijk bijna viervijfde (79,1%) van de totale verzekeringsmarkt in handen.
’s Lands grootste verzekeringsconcern is en blijft ING, ondanks de verkoop van Tiel Utrecht. Met een premie-inkomen van f 14,1 (12,8) mld heeft ING 17,6% van de Nederlandse assurantiemarkt in handen. Met Tiel Utrecht er nog bijgeteld zou ING op f 14,6 mld en een aandeel van 18,3% zijn uitgekomen. Met een premie-omzet van f 11,7 mld is vlaggenschip Nationale-Nederlanden in z’n eentje goed voor een marktaandeel van 14,6%.
Nederlands tweede verzekeringsconcern wordt de fusiecombinatie Fortis/ASR. Afzonderlijk staan Fortis en ASR in 1999 op een bescheiden zevende respectievelijk achtste plaats; gebundeld zorgt een marktaandeel van 11% voor de tweede positie. Opvallend is wel dat zowel Fortis als ASR in het verslagjaar te kampen hebben met premiedaling: Fortis -10,3% en ASR -3,1%. Tegenvallende koopsomomzetten in het levenbedrijf zijn de oorzaak.
Op de concernranglijst volgt Achmea als derde. Onder impuls van Centraal Beheer en Avéro boekt Achmea een premiegroei van 16,8%, waardoor het marktaandeel van het concern stijgt naar 10,2%. Aegon, alleen groot in levensverzekeringen, volgt met een marktaandeel van 9,7%. Delta Lloyd Nuts Ohra (marktaandeel 7,6%) en Rabobank/Interpolis (aandeel 6,9%) sluiten de rij megaconcerns.
Allianz en AXA
Op grote afstand bezet de Duitse verzekeringsreus Allianz de zevende plaats in ons land, met een marktaandeel van 3,5%. Kanttekening is dat het van Hartford overgenomen Zwolsche Algemeene (ZA) hier al bij Allianz is opgeteld. Zonder ZA zou Allianz tot een marktaandeel van 2,5% komen. Inclusief ZA passeert Allianz het Franse AXA en SNS Reaal.
AXA laat in de almaar groeiende verzekeringsmarkt voor het derde achtereenvolgende jaar een premiedaling noteren. Vooral dankzij de werkmaatschappijen van Reaal (+30% premie-omzet) komt het Bossche concern SNS Reaal tot een premiegroei van exact 10%, goed voor de achtste positie. De solomaatschappijen Zwitserleven en ABN Amro volgen op de tiende en elfde plaats, voor Univé dat in levensverzekeringen maar geen noemenswaardige omvang kan bewerkstelligen. Nieuwkomer onder de miljardairs is De Goudse, als de van ING overgenomen Tiel Utrecht en dochter Algemene Zeeuwse tenminste al tot het concern worden gerekend.
Dertien miljardairs
In onderstaand overzicht zijn de meest recente eigendomsverhoudingen (januari 2001) het criterium bij de optellingen. Tiel Utrecht is derhalve van ING verhuisd naar De Goudse, Zwolsche Algemeene is als Allianz-dochter beschouwd en Fortis en ASR zijn tot één concern samengevoegd.
Onderaan is de premie-omzet van de totale Nederlandse verzekeringsmarkt weergegeven, plus een verdeling naar Leven, Schade en Natura-uitvaart. Concerns Brutopremie Marktaandeel 1999 1998 1999 1998 1 1 ING 14.062 12.777 17,6% 17,1% 2 2 Fortis/ASR 8.786 9.455 11,0% 12,7% w.v. Fortis 4.720 5.261 5,9% 7,1% w.v. ASR 4.066 4.194 5,1% 5,6% 3 3 Achmea 8.189 7.011 10,2% 9,4% 4 4 Aegon 7.737 6.825 9,7% 9,2% 5 5 Delta Lloyd Nuts Ohra 6.060 5.418 7,6% 7,3% 6 6 Rabobank 5.562 5.127 6,9% 6,9% 7 8 Allianz 2.806 2.654 3,5% 3,6% 8 9 SNS Reaal 2.683 2.438 3,3% 3,3% 9 7 AXA 2.595 2.675 3,2% 3,6% 10 10 Zwitserleven 1.679 1.369 2,1% 1,8% 11 11 ABN Amro 1.590 1.342 2,0% 1,8% 12 12 Univé 1.333 1.199 1,7% 1,6% 13 13 De Goudse 1.053 1.000 1,3% 1,3% Totaal verzekeringsmarkt 80.110 74.585 100% 100% Totaal levenbedrijf 46.075 42.499 57,5% 57,0% Totaal schadebedrijf 33.855 31.920 42,3% 42,8% Totaal natura-uitvaartbedrijf 180 166 0,2% 0,2%
AM Jaarboek is verschenen
Eerder deze maand is het AM Jaarboek 2001 verschenen, met daarin onder meer de resultaten over 1999 en 1998 van alle schade- en levensverzekeraars. Verder biedt het jaarboek adressen uit de branche, een selectie van fiscale en sociale gegevens en kengetallen op het gebied van hypotheken, sparen en consumptief krediet. Op deze pagina een samenvatting van het openingsartikel van het AM Jaarboek 2001, met een overzicht van de dertien verzekeringsconcerns met een brutopremie-inkomen van meer dan één miljard gulden.

Reageer op dit artikel