nieuws

Groei SRK Rechtsbijstand noopt tot nieuwbouw

Archief

SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer gaat in verband met de groei een nieuw kantoor bouwen naast het bestaande pand. De uitbreiding met circa 4000 vierkante meter kantoorruimte moet in 1997 gereed zijn, meldt SRK.

Het gezamenlijk premie-inkomen van de aangesloten maatschappijen groeide in 1994 met 26% tot f 44 (35) mln. De sector motorrijtuigen leverde f 19 mln, de sector bedrijven f 9 mln en gezinsrechtsbijstand f 16 mln. De grootste toename in premie-inkomen trad op in gezinsrechtsbijstand: + 43%.
Het schaderegelingskantoor heeft in 1994 bijna 30.000 nieuwe schademeldingen in behandeling genomen tegenover bijna 28.000 in 1993.
SRK Rechtsbijstand telt nu 180 medewerkers, van wie 110 rechtsbijstandspecialisten.
Aantal maatschappijen
Het aantal bij SRK Rechtsbijstand aangesloten maatschappijen is teruggelopen van 21 tot 18, in verband met fusie van Tiel Utrecht en RVS en wegens vertrek van de Eerste Hollandsche (Generali) en de Noord- en Zuidhollandsche Lloyd. Deze twee maatschappijen werken nu samen met DAS.
De groep SRK-maatschappijen zijn zelf risicodrager. De maatschappijen die samenwerken met DAS, treden op als gevolmachtigde van DAS.

Reageer op dit artikel