nieuws

Groei provisie-inkomsten NVA-kantoren in eerste halfjaar met 14,5

Archief

procent

Bij de NVA-kantoren zijn de provisie-inkomsten in de eerste helft van 1994 gestegen met gemiddeld 14,5%. De omstandigheid dat 1 op de 6 kantoren in die periode een of meer portefeuilles heeft aangekocht, was van geringe invloed, want de autonome inkomstenstijging beliep 13,2%.
De cijfers uit de enquête onder NVA-leden werden gepresenteerd tijdens het NVA-congres 1994, dat vorige week in Huis ter Duin in Noordwijk werd gehouden. Het congres met als titel ‘Ondernemerschap in perspectief’, wilde het vakmanschap en ondernemerschap van het assurantiekantoor benadrukken, als noodzakelijke voorwaarden om snel en adequaat in te kunnen spelen op veranderingen die de markt eist.
De provisie-inkomsten in de schadebranches groeiden volgens voorzitter J.J. Weitenberg in de eerste 6 maanden met 11%, in de leven- en pensioensector met bijna 21% en in de overige financiële dienstverlening met bijna 31%.
De uitbreiding van de werkgelegenheid – die zich de laatste jaren bij de NVA-kantoren rond de 5 à 6 procent beweegt -, gaat volgens Weitenberg ook door. “In de eerste 6 maanden was het saldo van in- en uitstroom plus 3,8%, en voor het gehele jaar verwachten onze leden een stijging van 5,7%. Dat komt neer op een baan voor ruim 800 mensen.”
Opvallend daarbij is dat het aantal kantoren met vacatures (23%) lager is dan in het verleden.
Specialisatie
Ongeveer de helft van de leden (46%) geeft in de NVA-enquête aan zich te willen specialiseren. Daarbij gaat het primair om pensioenen, hypotheken en financiële dienstverlening. “Dit laatste sluit aan bij het beeld, dat steeds meer collega’s hun activiteiten op terreinen als pensioenen en hypotheken – al dan niet binnen het bestaande kantoor – apart bemannen en profileren”, zegt Weitenberg.
Eerlijk speelveld
In zijn jaarrede gaf Weitenberg aan een “positief gevoel te hebben over de stand van zaken van vandaag de dag”. Maar hij heeft ook enige zorgen, kijkend naar de jaren zeventig, waarin de direct writers bewezen sneller te kunnen groeien dan het intermediair en marktaandeel wonnen.
“De vraag of het professionele intermediair in zijn totaliteit ook in de komende jaren in staat is een voldoende aandeel in deze groeimarkt te verwerven, is zeker niet vanzelfsprekend positief. Het zal er om gaan ons ondernemerschap zodanig vorm te geven en in te zetten, dat wij die markten ook kunnen veroveren. En niet dezelfde fout maken als in de jaren zeventig. Dat zal erg veel energie en capaciteiten vragen.”
De NVA heeft geen probleem met concurrentie. “Maar” zegt Weitenberg “er moet wel een eerlijk speelveld zijn waarop wij de concurrentiestrijd kunnen voeren. Daarvan is geen sprake als de bedrijfspensioenfondsen vasthouden aan verplichte deelname en tegelijkertijd – direct of indirect – actief zijn of worden in de individuele pensioenmarkt. En ook bij de ziekenfondsen is het onjuist als men vasthoudt aan z’n door de wet beschermde monopoliepositie. En zich met de aldaar opgebouwde goodwill en infrastructuur op onze markt begeeft. Wij zullen er dan ook bij de overheid met kracht op blijven aandringen dat er ook op deze terreinen een gelijk speelveld komt.”

Reageer op dit artikel