nieuws

Groei NOG door samenwerking met SNS bij bedrijfssparen en spaarpolissen

Archief

De gezamenlijke produktontwikkeling met de SNS Groep heeft (huis)verzekeraar NOG in 1994 geen windeieren gelegd. De levenresultaten namen toe door onder meer de introductie van levensverzekeringen in combinatie met (bedrijfs)spaarregelingen, zowel onder NOG-label als onder de merknaam van de SNS Bank.

De sterke groei van de resultaten manifesteerde zich op het gebied van bedrijfssparen (170.000 nieuwe rekeningen), spaarverzekeringen, en lijfrente- en koopsompolissen. De bank kwam met een SNS-Spaarpolis, een SNS-Lijfrentepolis en een SNS-Koopsom Garant Polis.
Verder werd NOG risicodrager van het totale pakket verzekeringen van SNS. Deze polissen zijn gesloten via het volmachtbedrijf Spaarass (5 medewerkers) in Alkmaar en de centrale afdeling verzekeringen (30 medewerkers) in Groningen. In de loop van dit jaar zal NOG andere schade- en levenprodukten via de bankkantoren gaan verkopen. Omgekeerd worden er meer hypotheekprodukten afgezet via het intermediair.
Buitengewone baten/lasten
Het bruto premie-inkomen van NOG nam vorig jaar toe tot f 344,0 (315,8) mln, waarvan f 323,3 (294,0) mln voor eigen rekening. De omzet eigen rekening steeg naar f 445,3 (396,9) mln. Het bruto resultaat nam toe tot f 13,5 (8,3) mln, samensgesteld uit een winst van f 15,2 (10,1) mln van het levenbedrijf en een verlies van f -1,7 (-1,9) mln van het schadebedrijf.
In het netto resultaat is een post van f 20,4 mln aan buitengewone baten meegenomen, veroorzaakt door een verlenging van de afschrijvingstermijn (van 5 naar 15 jaar) voor de verkoopkosten van spaarverzekeringen. Dit positieve effect werd teniet gedaan door f 18,8 mln aan buitengewone lasten, bestaande uit dotaties aan de voorziening langleven-risico (f 7,2 mln) en aan de voorziening reorganisatiekosten (f 11,6 mln), en het saldo van belastingen op buitengewone baten én lasten van f 1,6 mln. De genoemde fusiekosten vloeien voort uit onder meer de uitvoering van het sociaal plan, en de aanpassing van automatiseringssystemen.
Record hypotheekproduktie
Qua nieuwe produktie hypotheken brak de SNS Groep voor het derde achtereenvolgende jaar een record.
Vorig jaar werd voor f 3,2 mld aan hypothecaire leningen verstrekt. De portefeuille groeide naar f 14,8 (13,2) mld, waarvan f 7,3 (7,5) mld met garantie, en f 7,5 (5,7) aan overige hypotheken.
Het Bouwfonds Limburgse Gemeenten, nu actief onder de naam BLG Hypotheken, zag de portefeuille toenemen tot ruim f 4 mld. Het hypotheekbedrijf slaat door de samenwerking met SNS de vleugels uit naar het westen: ook buiten Limburg wordt gebouwd aan een netwerk van tussenpersonen.
De SNS-kantoren hebben de beschikking gekregen over een adviesprogramma voor het ter plekke toetsen van hypotheekaanvragen aan de nieuwe garantieregeling, de Nationale Hypotheek Garantie (NGH). Verder zijn de bankkantoren in staat – na het adviesgesprek – binnen enkele minuten hypotheekoffertes op maat aan te maken en aan cliënten mee te geven.
De consumptieve kredietverlening nam met 2,5% toe. De portefeuille uitstaande persoonlijke leningen en doorlopende kredieten groeide met ruim 12% naar f 474,5 (422) mln.
Meer spaargelden
De aan de bank toevertrouwde spaargelden namen toe met f 502 mln (4,5%) naar f 11.610 mln, onder meer door het bedrijfssparen dat aan populariteit wint.
Door SNS Bank zijn vorig jaar met honderden bedrijven 170.000 nieuwe spaarloon- en premiespaarrekeningen gesloten. De bank beheert nu meer dan 200.000 van deze bedrijfsspaarrekeningen.
Het beheerde vermogen van drie SNS-beleggingsfondsen groeide met ruim 42% naar f 574 (403) mln, waarvan f 377 (284) mln in het Obligatiedividend-fonds, f 186 (116) in het Obligatiegroeifonds, en f 11,7 (3,3) mln in het Aandelenfonds.
Het balanstotaal van de SNS Groep is met ruim 7% gestegen tot f 25,6 (24,0) mld. Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam tot ruim f 120 (100) mln. NOG 1994 1993 (in / mln) omzet 446,1 418,6 premie-inkomen 344,0 315,8 netto resultaat 9,1 5,1 Levensverzekeringen premie-inkomen 230,8 212,8 w.v. periodiek 193,0 177,8 koopsommen 37,8 35,1 bruto resultaat 15,2 10,1 Schadeverzekeringen premie-inkomen 113,2 103,0 w.v. brand 57,6 54,0 auto 40,0 33,9 med. varia 6,7 6,7 overige varia 8,8 8,4 Technisch resultaat 9,3 7,6 w.v. brand 8,4 3,4 auto -2,6 0,8 med. varia 1,2 2,1 overige varia 2,1 1,2 bruto resultaat -1,7 -1,9

Reageer op dit artikel